Nej Txhua Tus Tib Neeg, Cia Li Zoo Siab Xyiv Fab!

Nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj, tib neeg rov pom kev dua. Nyob rau hauv Kuv txoj lus, tib neeg nrhiav tau yam uas lawv muaj kev zoo siab. Kuv tau tuaj Sab Hnub Tuaj tuaj, Kuv hu tim Sab Hnub Tuaj tuaj. Thaum Kuv lub yeeb koob ci ntsa iab tawm tuaj, txhua haiv neeg yuav tau pom kev, txhua tus yuav raug coj los rau txoj kev kaj, tsis muaj ib yam nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj li lawm. Nyob rau hauv lub teb chaws, lub neej uas Vajtswv haiv neeg nyob nrog Vajtswv yog zoo siab dhau qhov uas ntsuas tau lawm. Tej dej seev cev nrog rau kev xyiv fab rau ntawm lub neej uas tau koob hmoov ntawm tib neeg, tej toj roob muaj kev zoo siab hlo nrog rau tib neeg Kuv txoj kev muaj nplua mias. Txhua tus tib neeg tab tom mob siab, tab tom rau siab ua hauj lwm, tab tom qhia lawv lub siab ncaj ncees nyob rau hauv Kuv lub teb chaws. Nyob rau hauv lub teb chaws, kev ntxeev siab tsis muaj ntxiv lawm, kev tawm tsam tsis muaj ntxiv lawm; lub ntuj thiab lub ntiaj teb ib leeg vam khom rau ib leeg lawm xwb, tib neeg thiab Kuv txav los ze hauv txoj kev xav tob, los ntawm lub neej uas muaj kev kaj siab qab zib, ib leeg vam khom ib leeg…. Lub sij hawm no, Kuv pib Kuv lub neej nyob rau hauv ntuj ceeb tsheej raws kev raws cai. Ntxwgnyoog txoj kev tsim teeb meem tsis muaj ntxiv lawm, thiab tib neeg yuav tau mus so. Thoob plaws lub qab ntuj khwb, Kuv cov neeg xaiv tseg nyob rau hauv Kuv lub yeeb koob, tau txais koob hmoov uas piv tsis tau, tsis zoo li tib neeg nyob nrog tib neeg, tiam sis zoo li tib neeg nyob nrog Vajtswv. Txhua tus noob neej tau mus dhau Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab lawm, thiab tau qaug txoj kev iab thiab txoj kev qab zib ntawm lub neej yam li qaug cawv. Tam sim no, kev ua neej nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj, yog ua li cas ib tug thiaj li tsis muaj kev zoo siab xyiv fab? Yog ua li cas ib tug cia li tso lub sij hawm uas zoo nkauj li no thiab cia nws plam mus lawm? Nej Cov Uas Yog Tib Neeg! Cia li hu zaj nkauj hauv nej lub siab thiab seev cev nrog rau kev xyiv fab rau Kuv! Tsa nej lub siab dawb paug thiab muab lawv fij rau Kuv! Ntau nej cov nruas thiab ntau yam xyiv fab hlo rau Kuv! Kuv qhia Kuv txoj kev zoo siab thoob plaws lub qab ntuj khwb! Kuv nthuav tawm Kuv lub ntsej muag muaj yeeb koob rau tib neeg! Kuv yuav hu ua ib lub suab nrov nrov! Kuv yuav tsum siab dua lub qab ntuj khwb! Kuv twb kav nyob rau hauv tib neeg lawm! Kuv raug txhawb nqa los ntawm tib neeg! Kuv ya nyob rau saum ntuj ntsuab sab saud thiab cov tib neeg nrog Kuv taug kev mus. Kuv taug kev mus hauv nruab nrab ntawm cov tib neeg thiab Kuv haiv neeg nyob ib puag ncig Kuv! Cov tib neeg lub siab mas xyiv fab hlo, lawv cov nkauj ua rau lub qab ntuj khwb tshee hnyo, tsoo lub ntuj tawg tag! Lub qab ntuj khwb tsis raug huab npog ntxiv lawm; tsis muaj av nkos ntxiv lawm, tsis muaj tej dej qias vuab tsuab sib sau ua ke ntxiv lawm. Cov tib neeg dawb huv ntawm lub qab ntuj khwb! Nyob hauv qab Kuv txoj kev tshuaj xyuas nej qhia nej lub ntsej muag tseeb. Nej tsis yog cov tib neeg uas raug npog nyob rau hauv txoj kev qias vuab tsuab, tiam sis cov tib neeg dawb huv yam li cov qe zeb ntsuab uas muaj nqis, nej yog txhua tus yog cov Kuv hlub, nej yog txhua yam uas Kuv zoo siab! Txhua yam rov qab los muaj txoj sia lawm! Cov neeg dawb huv txhua tus tau rov qab los ua dej num rau Kuv hauv ntuj ceeb tsheej lawm, kev nkag mus rau hauv Kuv lub xub ntiag uas sov siab, tsis muaj kev quaj ntxiv lawm, tsis muaj kev ntxhov siab ntxiv lawm, kev fij lawv tus kheej rau Kuv, kev rov qab los rau hauv Kuv lub tsev, thiab hauv lawv lub teb chaws lawv yuav hlub Kuv yam tsis muaj hnub kawg li! Yeej tsis hloov pauv mus tag ib txhis! Kev tu siab nyob qhov twg! Cov kua muag nyob qhov twg! Sab cev nqaij daim tawv nyob qhov twg! Lub ntiaj teb dua mus lawm, tiam sis lub ntuj yuav nyob mus ib txhis. Kuv tshwm los rau txhua tus tib neeg pom, thiab txhua tus tib neeg qhuas Kuv. Lub neej no, txoj kev zoo nkauj no, txij puag thaum ntuj tsim teb raug los txog ntua thaum lub sij hawm kawg, yuav tsum tsis hloov pauv li. Qhov no yog lub neej ntawm lub teb chaws.

Qhov Dhau Los: Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 12

Ntxiv Mus: Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 26

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No