Tshooj 18

Kev tsim tsa pawg ntseeg yeej tsis yooj yim rau ua kiag li! Kuv siv tag nrho Kuv lub siab lub ntsws rau txoj kev tsim ua, thiab Ntxwgnyoog yuav ua txhua yam hauv nws lub hwj chim los rhuav tshem pawg ntseeg. Yog hais tias koj xav los tsim tsa, koj yuav tsum yog ib tug neeg uas muaj lub zeem muag; koj yuav tsum ua lub neej vam khom rau ntawm Kuv, ua tim khawv rau Khetos, txhawb Nws rau qhov siab, thiab muab siab npuab rau Kuv. Koj yuav tsum txhob nrhiav kev hle ub hle no; tab sis, koj yuav tsum ua raws nraim li ntawd xwb xwb. Koj yuav tsum nyiaj taus txhua yam kev sim siab thiab lees txais txhua yam uas los ntawm Kuv los. Koj yuav tsum ua raws li tus Vajntsujplig, txawm tias Nws yuav coj koj li cas los xij. Koj yuav tsum muaj kev mob siab rau thiab muaj peev xwm faib cais tau qhov sib txawv ntawm txhua yam. Koj yuav tsum to taub tib neeg, thiab txhob ua ntsej dig lag muag raws lawv qab; ceev koj tus ntsujplig lub zeeg muag kom kaj lug, thiab muaj kev paub tag nrho txhua yam du lug. Cov tib neeg uas muaj lub siab zoo li Kuv yuav tsum ua tim khawv khov kho rau Kuv thiab tawm tsam tawv qhawv rau Ntxwgnyoog. Koj yuav tsum yog tus tsim thiab koom rau hauv qhov kev sib ntaus sib tua tib si. Kuv nyob nrog nej; Kuv txhawb nqa nej, thiab Kuv yog nej qhov chaw nkaum.

Thawj yam uas koj yuav tsum ua yog ntxuav koj tus kheej kom dawb huv, rais los ua tus neeg hloov pauv lawm, thiab muaj lub siab ruaj khov. Koj yuav tsum vam khom rau Kuv hauv koj lub neej txawm hais tias ib puag ncig ntawm koj yuav zoo los sis phem los xij; txawm hais tias koj nyob hauv tsev los sis nyob rau lwm qhov chaw los xij, koj yuav tsum txhob poob siab vim muaj lwm tus los sis vim qee qhov tshwm sim los sis teeb meem. Tshaj qhov ntawd, koj yuav tsum nias qees khov kho, thiab ua neej raws li qhov ib txwm muaj rau Khetos thiab qhia tshwm meej Vajtswv Tus Kheej. Koj yuav tsum ua koj txoj hauj lwm thiab ua kom muaj tiav koj tej dej num raws li qhov ib txwm ua; qhov no tsis tuaj yeem ua tiav hauv ib zaug xwb, tab sis yuav tsum ua mus tas li rau ncua sij hawm ntev. Koj yuav tsum saib Kuv lub siab tam li koj lub, Kuv tej kev xav yuav tsum rais los ua koj tej kev xav, koj yuav tsum xav rau daim loj dua, koj yuav tsum tso cai rau Khetos xeeb txawm hauv koj los, thiab koj yuav tsum ua hauj lwm koom tes nrog lwm tus. Koj yuav tsum caum kom cuag Vajntsujplig tes hauj lwm thiab fij koj tus kheej mus rau lub tswv yim ntawm Nws txoj kev cawm dim. Koj yuav tsum ua kom koj tus kheej kaj nrig, thiab dhau los ua ib tug neeg dawb huv thiab qhib siab lug. Koj yuav tsum sib qhia thiab koom tes nrog koj cov kwv tij thiab cov nkauj muam raws li qhov ib txwm muaj, muaj peev xwm ua tej yam nrog sab ntsujplig, sib hlub, cia lawv feem muaj zog nchav los txhawb nqa koj feem qaug zog kom haum, thiab nrhiav kev txhim tsa hauv pawg ntseeg. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj feem rau hauv lub teb chaws tiag.

Qhov Dhau Los: Tshooj 17

Ntxiv Mus: Tshooj 19

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No