Tshooj 21

Tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig tam sim no tau coj nej mus rau lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab lawm. Txhua yam tab tom hloov kho kom tshiab, txhua yam nyob hauv Kuv ob txhais tes, tab tom pib txhua yam dua tshiab! Nrog rau lawv tej kev xav, tib neeg tsis muaj peev xwm to taub nws thiab nws ua rau lawv tsis paub, tab sis nws yog Kuv tus uas ua tes hauj lwm, thiab muaj Kuv lub tswv yim nyob rau hauv. Yog li ntawd nej yuav tau txhawj nej tus kheej xwb, tso tseg txhua yam ntawm nej tej kev xav thiab tej tswv yim, thiab nrog rau kev noj thiab kev haus Vajtswv txoj lus rau hauv txoj kev zwm rau; txawm li cas los xij yeej tsis muaj kev poob siab. Vim Kuv tab tom ua hauj lwm rau txoj kev no, Kuv yuav ris lub luag hauj lwm tshwj xeeb no. Qhov tseeb, tib neeg tsis tas muaj ib txoj hau kev tshwj xeeb. Feem ntau, Vajtswv ua tej yam phim hwj, ua kom pom Nws lub hwj huaj loj kawg nkaus. Tib neeg yuav tsis hais lus khav theeb tshwj tsis yog lawv hais lus khav theeb txog Vajtswv. Tsis li ntawd ces koj yuav ntsib kev puas tsuaj. Vajtswv tsa tus neeg txom nyem hauv hmoov av los; tus neeg txo hwj chim yuav tsum raug muab tso rau qhov siab. Kuv yuav siv Kuv lub tswv yim rau txhua yam los tswj kav pawg ntseeg hauv lub qab ntuj khwb, los tswj kav txhua haiv neeg thiab txhua cov tib neeg, yog li ntawd lawv txhua tus nyob hauv Kuv, thiab yog li ntawd txhua yam ntawm nej nyob hauv pawg ntseeg yuav zwm rau Kuv. Cov uas tsis mloog lus ua ntej los lawm tam sim no yuav tsum yog tus mloog lus rau ntawm Kuv xub ntiag, ib leeg yuav tsum zwm rau ib leeg, ib leeg ua siab ntev rau ib leeg; nej lub neej yuav tsum sib txuas xws, thiab nej ib neeg yuav tsum hlub ib leeg, hais txog txhua yam zoo ntawm lwm tus los daws nej tus kheej tej kev qaug zog, thiab sib koom tes ua ke kev ua dej num. Hauv txoj hau kev no thiaj yuav tsim tau pawg ntseeg, thiab Ntxwgnyoog yuav tsis muaj ncauj ke los quab yuam tau. Ua li no xwb ces Kuv txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb yeej tsis poob lawm. Cia Kuv muab lwm lo lus ceeb toom ntawm no rau nej. Tsis txhob cia tej kev to taub yuam kev tshwm sim rau koj vim tus neeg zoo li no yog ib tug neeg muaj ib txoj hau kev tseeb lawm, los sis yeej tau ua ib txoj hau kev zoo li no lawm, kev ua li ntawd ua rau koj dhau los ua tus neeg phem rau sab hauv koj tus yam ntxwv ntawm sab ntsujplig. Raws li Kuv pom nws, qhov no tsis tsim nyog thiab nws yog ib yam tsis muaj nuj nqi dab tsi li. Tus Neeg koj ntseeg tseem tsis yog Vajtswv thiab los? Nws tsis yog qee tus neeg. Tes hauj lwm tsis zoo tib yam. Nws muaj ib lub cev. Txhua tus ua nws tes dej num, txhua tus nyob hauv nws thaj chaw thiab ua nws tes dej num tau zoo tshaj plaws—rau txhua lub teeb yeej muaj txoj kab ci dawb—thiab tshawb nrhiav kev loj hlob ntawm lub neej. Yog li no Kuv thiaj txaus siab.

Nej yuav tsum txhawj nej tus kheej xwb nrog rau qhov muaj kev thaj yeeb lug rau ntawm Kuv xub ntiag. Yuav tau txav ze sib tham nrog Kuv, tshawb nrhiav kom ntau txog yam koj tsis to taub, thov Vajtswv, thiab tos Kuv lub sij hawm. Pom txhua yam tseeb heev los ntawm tus ntsujplig. Tsis txhob ua yam tsis tau xav zoo txaus, thiaj li tiv thaiv tau koj tus kheej kom txhob mus yuam kev. Tsuas ua li txoj hau kev no xwb koj li kev noj thiab haus Kuv cov lus thiaj yuav tawg paj txi txiv tiag. Nquag noj thiab haus Kuv cov lus tsis tu ncua, xav txog yam Kuv tau hais lawm, mob siab xyaum Kuv cov lus, thiab ua neej nyob raws li qhov tseeb ntawm Kuv cov lus; qhov no yog yam tseem ceeb. Txheej txheem ntawm kev tsim pawg ntseeg kuj yog txheej txheem ntawm kev loj hlob ntawm txoj sia thiab. Yog koj txoj sia nres kev loj hlob lawm, tsis muaj peev xwm tsim tau koj. Kev nce raws li ntuj tsim teb raug, raws li cev nqaij daim ntawv, raws li kev kub siab rau, raws li kev txhawb nqa, raws li kev muaj peev xwm; koj yuav zoo li cas, yog koj tso rau tej yam no koj yuav tsis raug tsim tsa. Koj yuav tsum ua lub neej raws li cov lus ntawm txoj sia, ua lub neej raws li kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb los ntawm tus Vajntsujplig, paub tseeb koj tus kheej, thiab yog ib tug neeg hloov pauv tau. Koj yuav tsum muaj kev ntse tib yam li hauv tus ntsujplig, muaj kev qhuab qhia tshiab, thiab muaj peev xwm ua tau raws li txoj kev pom tshiab. Koj yuav tsum muaj peev xwm mob siab txav los kom ze Kuv tas li thiab sib txuas lus nrog Kuv, muaj peev xwm yoog raws li yam koj ua rau hauv lub neej txhua hnub rau ntawm Kuv cov lus, muaj peev xwm daws kom sib haum xeeb nrog txhua hom neeg, tej xwm tsheej, thiab tej yam rau ntawm Kuv cov lus, thiab cia Kuv cov lus ua koj tus qauv coj zoo thiab ua lub neej raws li Kuv tus moj yam rau txhua tes dej num hauv koj txoj sia.

Yog koj xav nrhiav kom paub thiab saib xyuas rau Kuv txoj kev xav, koj yuav tsum mob siab rau Kuv cov lus. Tsis txhob maj maj ua tej yam. Txhua yam uas Kuv tsis pom zoo thaum kawg yuav ntsib kev phem. Koob hmoob tsuas los raws li qhov Kuv tau hais xwb. Yog Kuv hais lus, nws yuav muaj li ntawd. Yog Kuv txib, nws yuav sawv khov kho. Yuav zam kev npau taws rau Kuv, nej yuav tsum tsis txhob ua yam Kuv tsis tau tso cai kiag li. Yog nej ua li no, yuav tsis muaj sij hawm rau koj tu siab lawm.

Qhov Dhau Los: Tshooj 20

Ntxiv Mus: Tshooj 22

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No