Tshooj 25

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Leej Txiv Nyob Mus Ib Txhis, Tus Tub Huab Tais ntawm Kev Thaj Yeeb, peb tus Vajtswv yog Vajntxwv! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tiag Nws ob txhais taw rau saum lub Roob Txiv Aulib. Nws zoo nkauj heev! Cia li mloog! Peb cov tib neeg zov lub nroog tsa peb cov suab; nrog rau peb cov suab peb hu nkauj ua ke, vim Vajtswv tau rov los rau hauv Xi-oo lawm. Peb pom kiag los ntawm peb cov qhov muag txog qhov nphob ntawm lub nroog Yeluxalees. Muaj lub suab zoo siab thiab hu nkauj ua ke, vim Vajtswv tau coj kev txhawb siab los rau peb thiab tau txhiv lub nroog Yeluxalees lawm. Vajtswv tau xyab Nws txhais tes dawb huv tawm ntawm txhua haiv neeg cov qhov muag, tus tseeb ntawm Vajtswv tau tshwm sim lawm! Txhua ces kaum kawg ntawm lub ntiaj teb tau pom kev cawm dim ntawm peb tus Vajtswv lawm.

Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Xya tus Ntsujplig raug xa tawm ntawm Koj lub zwm ntxwv mus rau txhua pawg ntseeg kom nthuav tawm txhua yam ntawm Koj qhov to taub nyuaj. Zaum saum Koj lub zwm ntxwv ntawm lub yeeb koob, Koj tau tsim kho Koj lub nceeg vaj thiab tau ua rau nws nyob ruaj khov nrog kev ncaj ncees thiab txoj kev ncaj ncees, thiab Koj kov yeej txhua haiv neeg ntawm Koj lub xub ntiag. Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Koj tau daws txoj siv ntawm cov vaj ntxwv, Koj tau ua rau cov rooj vag ntawm lub nroog qheb dav plho rau ntawm Koj lub xub ntiag, tsis muaj hnub kaw li. Vim Koj txoj kev kaj tau los txog lawm thiab Koj lub yeeb koob nyob siab thiab ci ntsa iab tawm tuaj. Kev tsau ntuj npog lub ntiaj teb thiab kev tsaus ntuj ntau heev nyob thoob plaws ntawm cov tib neeg. Au, Vajtswv! Koj, txawm li cas los xij, tau tshwm los rau thiab tsom Koj txoj kev kaj los rau saum peb, thiab Koj lub yeeb koob yuav pom rau saum peb; txhua haiv neeg yuav los cuag Koj txoj kev kaj thiab cov vaj ntxwv yuav tau txais Koj txoj kev ci ntsa iab. Koj tsa Koj ob lub qhov muag thiab saib puag ncig: Koj cov tub nyob ua ke ntawm Koj lub xub ntiag, thiab lawv nyob kev deb tuaj; Koj cov ntxhais puag nyob hauv ob txhais caj npab. Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Koj txoj kev hlub uas loj tshaj tau tuav peb cia; nws yog Koj tus uas coj peb txoj kev mus rau Koj lub nceeg vaj, thiab nws yog Koj cov lus dawb huv uas nyob nrog peb.

Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Peb ua tsaug thiab peb qhuas Koj! Cia peb saib mus rau Koj, ua tim khawv rau Koj, qhuas Koj, thiab hu nkauj rau Koj nrog ib lub siab dawb paug, siab txias, thiab tsis faib siab. Cia rau peb tsuas muaj ib lub siab nkaus xwb thiab raug tsim tsa nyob ua ke, thiab thov Koj ua peb kom sai los ua cov uas ua raws li Koj siab nyiam, kom raug siv los ntawm Koj. Nws puas yuav muaj cuab kav ua tau raws Koj lub siab nyiam yam tsis muaj dab tsi cuam tshuam nyob rau lub ntiaj teb no kiag li!

Qhov Dhau Los: Tshooj 24

Ntxiv Mus: Tshooj 26

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No