Tshooj 26

Kuv cov tub, ua tib zoo mloog Kuv cov lus, ua tib zoo mloog Kuv lub suab thiab Kuv yuav muab kev nthuav tawm rau koj. Nyob ntsiag to rau hauv Kuv, rau qhov Kuv yog koj tus Vajtswv, nej tib tug Txhiv Dim nkaus xwb. Koj yuav tsum nyob ntsiag to rau nej lub siab txhua lub sij hawm thiab nyob rau hauv Kuv; Kuv yog koj lub pob zeb, nej cov ntswg txheev phab ntsa. Txhob muaj lwm pluaj siab, tab sis cia siab rau Kuv nrog tag nrho koj lub siab thiab Kuv yuav tshwm los rau nej—Kuv yog nej tus Vajtswv! Ab, cov neeg uas ua xyem xyav! Lawv tsis tuaj yeem sawv ruaj nreeg thiab lawv yuav tsis tau txais dab tsi li. Koj yuav tsum paub lub sij hawm yog dab tsi tam sim no, lub sij hawm twg yog lub sij hawm tseem ceeb! Nws tseem ceeb npaum li cas! Tsis txhob ua hauj lwm rau koj tus kheej nrog rau tej yam uas tsis siv; tuaj nrawm nroos kom ze rau Kuv, sib koom nrog Kuv, thiab Kuv yuav nthuav tawm txhua yam lus zais tob uas nkag siab nyuaj rau nej.

Koj yuav tsum mloog txhua lo lus coj qhia los ntawm Vajntsujplig, thiab khaws nkaus txhua lo cia hauv nruab siab. Muaj ntau zaus heev lawm uas koj tau hnov Kuv cov lus thiab tom qab ntawd tsis nco qab cov lus lawm. Au, cov tsis muaj kev xav! Koj tau plam ntau cov koob hmoov lawm! Koj yuav tsum ua tib zoo mloog thiab ua raws li Kuv cov lus tam sim no, sib koom nrog Kuv kom ntau thiab tuaj kom ze rau Kuv kom ntau ntxiv. Nyob rau txhua yam uas koj tsis nkag siab, Kuv yuav qhia koj, thiab Kuv yuav coj nej mus rau tom ntej. Txhob xav ua kev sib koom nrog lwm tus ntxiv. Tam sim no muaj ntau tus neeg uas tshaj tawm cov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia, thiab muaj tsawg leej tshaj plaws uas muaj Kuv qhov tseeb tiag. Lawv qhov kev sib koom yuav ua rau ib tug tsis meej pem thiab loog, tsis paub tias yuav ua mus tau li cas. Qhov tau hnov txog lawv, ib tug tsuas yog nkag siab me ntsis ntawm cov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia xwb. Koj yuav tsum saib xyuas koj kauj ruam thiab tswj nej lub siab nyob rau ntawm Kuv lub xub ntiag txhua lub sij hawm; koj yuav tsum sib txuas lus nrog Kuv thiab tuaj kom ze rau Kuv, thiab Kuv yuav cia koj saib qhov uas koj tsis nkag siab. Saib xyuas koj txoj kev hais lus, tsom saib koj lub siab txhua lub sij hawm, thiab taug txoj kev uas Kuv taug.

Tam sim no nws yuav tsis ntev lawm; tseem tshuav lub sij hawm me ntsis. Ua nrawm nroos mus tso tseg txhua yam es los lees txais Kuv thiab los caum raws Kuv qab! Kuv yuav tsis saib tsis taus nej. Muaj ntau zaus heev uas nej nkag siab yuam kev Kuv cov kev nqis tes, tab sis koj puas paub tias Kuv hlub nej npaum li cas? Ab, koj tsuas yog tsis nkag siab Kuv lub siab xwb. Txawm nej pheej uas xyem xyav li cas los xij, txawm nej tshuav Kuv nqi ntau li cas los xij, Kuv yuav tsis cim ntsoov nws cia, thiab Kuv tseem xaiv nej tawm mus thiab ua raws li Kuv lub siab nyiam.

Hnub no tsis muaj sij hawm so. Txij no mus, yog koj tseem zais qee qhov kev mob siab thiab, ces tom qab ntawd Kuv txoj kev txiav txim yuav poob rau saum nej. Yog nej ncaim ntawm Kuv mus ib pliag xwb, ces nej yuav dhau los ua Lauj tus poj niam. Tam sim no Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm ua tau maj ceev tuaj, thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem raws tau txoj kev kaj tshiab yuav poob rau qhov kev phom sij. Cov uas tsis zov saib ntsoov yuav raug muab tso tseg mus; koj yuav tsum tiv thaiv koj tus kheej. Koj paub tias txhua yam ntawm tej huab cua ib puag ncig uas nyob ib puag ncig koj muaj nyob ntawd los ntawm Kuv qhov kev pom zoo xwb, txhua yam raug npaj ntseg los ntawm Kuv. Pom meej thiab txaus Kuv lub siab nyob rau hauv tej huab cua ib puag ncig uas Kuv tau muab rau koj lawm. Tsis txhob ntshai, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav nyob nrog nraim koj xwb xwb li; Nws sawv tom qab ntawm nej thiab Nws yog nej daim hlau tiv thaiv. Hnub no, tib neeg muaj kev xav phem ntau dhau lawm, uas yuam Kuv los hais qhia Kuv lub siab nyiam los ntawm cov neeg uas lwm tus saib tsis taus, ua rau cov neeg txaj muag thiab ua rau lawv tus kheej txaj muag, khav theeb, xav tau ua tus loj thiab muaj meej mom siab. Tsuav yog nej qhia pom txog kev ua siab ncaj rau Kuv lub nra, Kuv yuav npaj txhua yam rau nej. Tsuas yog caum raws Kuv qab xwb!

Qhov Dhau Los: Tshooj 25

Ntxiv Mus: Tshooj 27

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No