Tshooj 29

Koj puas paub tias lub sij hawm ntawd mas muaj qhov nias qees? Yog li ntawd, nyob rau hauv lub sij hawm ncua luv, koj yuav tsum vam khom rau Kuv thiab tso tag nrho txhua yam tsis sib haum nrog Kuv tus moj yam los ntawm koj tawm mus xws li: kev tsis muaj qab hau, kev nqis tes ua qeeb, tej kev xav tsis meej tseeb, lub siab muag, txoj kev xav qaug zog, kev ruam, kev chim siab ntau dhau, kev tsis meej pem, thiab kev tsis thoob tsib. Yuav tsum muab tej no tso tseg kom sai li sai tau. Kuv yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Tsuav yog koj txaus siab hlo los koom tes nrog Kuv xwb, Kuv tuaj yeem kho txhua yam uas tsim teeb meem rau koj. Kuv yog tus Vajtswv uas saib tob rau puag hauv tib neeg lub siab; Kuv paub tag nrho koj tej teeb meem thiab koj qhov kev puas. Tej no yog txhua yam uas tiv thaiv kev vam meej hauv koj lub neej, thiab yuav tsum muab tej ntawd tso tseg kom sai. Tsis li ces, koj yuav tsis tuaj yeem ua tau raws li Kuv txoj kev xav. Vam khom rau Kuv los muab txhua yam ntawm koj tso tseg raws li qhov Kuv qhia kom paub qhov tseeb, nyob ntawm Kuv ib sab tas mus li, nyob ze Kuv, thiab nqis tes ua txhua yam thiab coj tus cwj pwm uas zoo li Kuv. Nquag sib qhia nrog Kuv kom ntau ntxiv txog yam uas koj tsis nkag siab, thiab Kuv yuav coj koj kev, kom koj mus tau tom ntej. Yog tias koj tsis paub tseeb, txhob ua dog dig, tab sis tos Kuv lub sij hawm. Tswj lub siab txias thiab txhob cia koj tej kev chim siab kub thiab txias; koj yuav tsum muaj lub siab puag hwm Kuv tas li. Qhov koj ua ntawm Kuv xub ntiag thiab dhau ntawm Kuv lub qhov muag pom lawm yuav tsum mus raws li Kuv txoj kev xav tas li. Txhob tseg ib tug twg uas siv Kuv lub npe ntiag tug, txawm yuav yog koj tus txiv los sis koj tsev neeg los xij; nws yeej lees txais tsis tau, txawm hais tias lawv yuav zoo npaum li cas los xij. Koj yuav tsum ua raws li qhov tseeb. Yog hais tias koj hlub Kuv, ces Kuv yuav muab koob hmoov zoo rau koj. Kuv yuav tsis cia ib tug twg uas tawm tsam li. Hlub cov uas Kuv hlub, thiab ntxub cov uas Kuv ntxub. Txhob quav ntsej txog ib tug neeg, xwm txheej, los sis ib yam dab tsi hlo li. Saib ntsoov koj tus ntsujplig thiab pom kom meej tseeb cov tib neeg uas Kuv siv; nquag sib cuag kom ntau nrog cov tib neeg sab ntsujplig. Txhob ua tus tsis muaj qab hau—koj yuav tsum coj txawv. Nplej yeej ib txwm yog nplej, thiab txhuv ntuj yeej yuav tsis loj hlob mus ua nplej tau—koj yuav tsum paub txog ntau hom neeg sib txawv. Koj yuav tsum ceev faj tshwj xeeb thaum koj hais lus thiab koj yuav tsum taug txoj kev ntawm Kuv txoj kev xav. Ua tib zoo xav tag nrho txhua lo lus no. Koj yuav tsum tso koj txoj kev ntxeev siab tseg kiag tam siv ces thiaj li haum rau Kuv tej txiaj ntsig, kom koj ua tau raws li Kuv lub siab nyiam.

Qhov Dhau Los: Tshooj 28

Ntxiv Mus: Tshooj 30

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No