Tshooj 30

Cia li tsim dheev los, cov kwv tij! Cia li tsim dheev los, cov muam! Kuv hnub yuav tsum tsis qeeb; lub sij hawm yog txoj sia, thiab kev mus txeeb lub sij hawm rov qab los yog kev cawm txoj sia! Lub sij hawm tshuav tsis ntev lawm! Yog tias nej xeem nkag mus rau hauv tsev kawm ntawv qib siab poob, ces nej tuaj yeem kawm tau thiab rov mus xeem dua ntau zaus npaum li qhov nej nyiam los tau. Txawm li cas los xij, Kuv hnub yuav tsis qeeb ntxiv lawm. Nco ntsoov! Nco ntsoov! Kuv siv cov lus zoo no nqua hu nej. Qhov kawg ntawm lub ntiaj teb yuav raug muab nthuav tawm rau nej pom kiag, thiab txoj kev puas tsuaj loj los txog ze zuj zus lawm. Qhov twg yog qhov tseem ceeb tshaj: nej txoj sia, los yog nej txoj kev pw tsaug zog, nej tej zaub mov thiab dej haus thiab khaub ncaws hnav? Sij hawm tau los txog rau nej los muab tej no luj. Tsis txhob ua xyem xyav ntxiv lawm, thiab tsis txhob txaj muag ntawm qhov tseeb!

Cas yuav txaus tu siab ua luaj li! Cas yuav txom nyem ua luaj li! Cas yuav tsaus ntuj ua luaj li! Cas tib neeg siab phem ua luaj li! Qhov tseeb, nej tsis kam mloog Kuv txoj lus—puas yog Kuv hais lus rau nej tsis muaj qab hau? Nej yeej tseem rov tsis quav ntsej dua lawm thiab—vim li cas? Vim li cas thiaj li zoo li ntawd? Nej yeej tsis tau muaj qhov kev xav zoo li no tiag tiag li lod? Kuv hais tej no rau leej twg mas? Ntseeg Kuv! Kuv yog nej tus Cawm Seej! Kuv yog nej Ib Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Saib mus ntxiv! Saib mus ntxiv! Lub sij hawm ploj mus lawm yuav tsis rov qab los—nco ntsoov qhov no! Hauv ntiaj teb no tsis muaj ib yam tshuaj kho tau txoj kev khuv xim! Yog li, Kuv yuav tsum hais lus li cas rau nej? Puas yog Kuv txoj lus tsis tsim nyog rau nej txoj kev ua twb zoo rov saib xyuas dua? Nej yeej tsis quav ntsej txog Kuv txoj lus kiag li thiab tsis lees paub nej txoj sia kiag li; Kuv yuav thev tau qhov no li cas? Kuv yuav ua tau li cas?

Vim li cas, thoob plaws lub sij hawm no, kev ua ib lub neej nyob hauv pawg ntseeg ho tsis muaj peev xwm tshwm sim tuaj nyob raun tawm nej? Twb yog vim nej tsis muaj kev ntseeg; nej tsis kam them tus nqi, los muab nej tus kheej fij, los muab nej tus kheej siv rau Kuv. Cia li tsim dheev los, Kuv cov me tub! Ntseeg Kuv, Kuv cov me tub! Cov uas Kuv hlub, vim li cas nej thiaj li tsis xav txog tej yam nyob hauv Kuv lub siab li?

Qhov Dhau Los: Tshooj 29

Ntxiv Mus: Tshooj 31

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No