Tshooj 37

Nej yeej tsis muaj kev ntseeg tiag hauv Kuv qhov kev tshwm sim thiab feem ntau nej vam khom rau nej tus kheej txoj kev nqis tes ua. “Nej tsis tuaj yeem ua tau ib yam dab tsi li yog tsis muaj Kuv!” Tiam sis cov tib neeg qias vuab tsuab li nej ib txwm nyiam cia Kuv cov lus nkag ib sab pob ntseg ces tawm lwm sab pob ntseg. Lub neej niaj hnub no mas yog ib lub neej ntawm cov lus; tsis muaj cov lus, tsis muaj lub neej thiab tsis muaj kev ntsib kev pom, thiab hais tau tias tsis muaj ib qho kev ntseeg kiag li. Kev ntseeg yog nyob rau hauv cov lus; tsuas yog nchuav koj tus kheej kom ntau rau hauv Vajtswv cov lus xwb koj thiaj li yuav muaj txhua yam. Txhob txhawj xeeb tias tsam koj yuav tsis loj hlob: Lub neej loj hlob, tsis yog los ntawm tib neeg tej kev txhawj xeeb.

Nej ib txwm ntxhov siab tas li, thiab nej tsis mloog Kuv cov lus qhia. Nej ib txwm xav ua kom dhau Kuv qhov rhais ruam. Qhov no yog dab tsi? Nws yog tib neeg txoj kev ntshaw. Nej yuav tsum paub kom meej tseeb qhov los ntawm Vajtswv los thiab qhov los ntawm nej tus kheej los. Kev rau siab yeej tsis raug qhuas nyob hauv Kuv xub ntiag. Kuv xav kom nej muaj peev xwm raws Kuv qab mus kom txog thaum kawg, muab lub siab npuab tsis hloov txhua lub sij hawm. Nej ntseeg tias kev coj li no yog kev fij rau Vajtswv. Cov tib neeg dig muag li nej! Vim li cas nej ho tsis nquag los nrhiav kom ntau ntxiv rau ntawm Kuv xub ntiag, tab sis ua ntxhov quas niab rau ntawm nej tus kheej xwb ma? Nej yuav tsum pom kom meej tseeb! Tus uas ua hauj lwm niaj hnub no tsis yog tib neeg tiag, tiam sis yog tus Tswv Kav tag nrho, yog tus Vajtswv—Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Nej yuav tsum txhob tsis quav ntsej, tab sis yuav tsum tuav rawv txhua yam uas nej muaj tas mus li, vim Kuv hnub twb los yuav txog lawm. Nej tseem tsis tau ras txog lub sij hawm zoo li no tiag tiag li lod? Puas yog nej tseem pom tsis tau meej tseeb ma? Nej tseem tab tom sib koom nrog lub ntiaj teb; nej tsis tuaj yeem lov tau nws. Vim li cas? Nej puas hlub Kuv tiag tiag ma? Nej puas tuaj yeem tso nej lub siab rau Kuv pom? Nej puas tuaj yeem muab tag nrho nej tus kheej fij rau Kuv ma?

Xav kom ntau ntxiv txog ntawm Kuv cov lus, thiab yuav tau nkag siab zoo txog cov lus ntawd tas li. Txhob tsis meej pem los sis tsis txaus siab. Siv sij hawm kom ntau ntxiv rau ntawm Kuv xub ntiag, thiaj li tau txais Kuv cov lus dawb huv ntau ntxiv, thiab txhob to taub yuam kev Kuv tej kev xav. Nej yuav kom Kuv hais dab tsi rau nej ntxiv? Tib neeg lub siab mas tawv; tib neeg muaj tej kev xav phem ntau dhau lawm. Lawv ib txwm xav tias tsuas cia kom dhau mus xwb ces yeej txaus lawm, thiab lawv ib txwm ua si rau lawv lub neej. Cov me nyuam yaus ruam! Lub sij hawm lig lawm; nws tsis yog lub sij hawm los nrhiav kev lom zem. Nej yuav tsum rua nej lub qhov muag thiab saib seb yog lub sij hawm twg lawm. Lub hnub tab tom yuav tawm tim npoo ntuj thiab ci ntsa iab tuaj rau lub ntiaj teb. Rua nej lub qhov muag kom dav thiab saib; txhob tsis quav ntsej.

Qhov no yog ib qho xwm txheej loj tshaj, tab sis nej saib nws tsis tseem ceeb thiab coj rau nws zoo li ntawd! Kuv ntxhov siab, tab sis muaj ob peb leeg xwb uas xav txog Kuv lub siab, uas muaj peev xwm hnov Kuv cov lus ntuas zoo thiab mloog Kuv cov lus ntuas! Tes hauj lwm mas nyuaj, tab sis muaj ob peb leeg ntawm nej xwb uas tuaj yeem ris tau lub nra rau Kuv. Nej yeej tseem coj tus cwj pwm zoo li no. Txawm hais tias, sib piv nrog yav dhau los, nej tau ua qee yam nce qib lawm los xij, nej tsis tuaj yeem nyob twj ywm rau theem no mus li! Kuv tus hneev taw mus rau tom ntej tsis tseg, tab sis qhov nej nrawm tseem zoo li qhov qub. Nej yuav mus raws txoj kev kaj hnub no thiab Kuv qhov rhais ruam tau li cas? Txhob ua siab deb ntxiv lawm. Kuv tau hais rau nej zaum tas zaum thiab tias: Kuv lub hnub yuav tsis ncua ntxiv lawm!

Qhov kaj ntawm hnub no, tsuas yog hnub no li, zoo li qhov ib txwm kaj, piv tsis tau rau qhov kaj nag hmo, thiab tsis muaj peev xwm piv tau rau qhov kaj tag kis. Txhua hnub dhau mus, kev tshwm sim tshiab qhov kaj tshiab haj yam loj hlob tuaj thiab ci ntsa iab dua qub. Txhob tsis meej pem ntxiv lawm; txhob ua neeg ruam ntxiv lawm; txhob tuav rawv tej qub kev ntxiv lawm; thiab txhob qeeb los sis nkim Kuv lub sij hawm ntxiv lawm.

Ua zoo saib! Ua zoo saib! Thov Vajtswv kom ntau ntxiv thiab siv sij hawm kom ntau ntxiv rau hauv Kuv xub ntiag, thiab nej yeej yuav tau txhua yam xwb xwb! Ntseeg tias los ntawm kev ua li ntawd, ces nej yeej tau txais txhua yam xwb xwb!

Qhov Dhau Los: Tshooj 36

Ntxiv Mus: Tshooj 38

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No