Tshooj 38

Nws tsis yog tias koj txoj kev ntseeg zoo los sis dawb huv, tab sis qhov tseeb tiag, ces yog Kuv txoj hauj lwm phim hwj! Txhua yam yog vim yog Kuv txoj kev hlub tshua! Koj yuav tsum tsis muaj ib qho me me ntawm tus moj yam qias vuab tsuab ntawm kev xam pom yus tus kheej los sis kev khav theeb li, tsis li ntawd ces Kuv yuav tsis ua hauj lwm rau ntawm koj. Koj yuav tsum to taub kom meej tseeb tias qhov tib neeg ntog los sis sawv ruaj khov ntawd mas tsis yog vim lawv; nws vim yog Kuv. Niaj hnub nim no, yog hais tias koj tsis to taub meej tseeb txog kauj ruam no, ces koj yuav nkag mus tsis tau rau hauv lub teb chaws tiag tiag li! Koj yuav tsum to taub tias yam uas raug ua tiav nyob rau niaj hnub nim no mas yog txoj hauj lwm phim hwj ntawm Vajtswv; nws tsis muaj feem ntsig txog rau tib neeg li. Tej kev ua ntawm tib neeg yog txhawm rau dab tsi xwb? Thaum lawv tsis ua neeg xam pom yus tus kheej, khav theeb, thiab muab hlob, lawv tab tom cuam tshuam Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab rhuav tshem Nws tej kev npaj tseg. Aus, cov qias vuab tsuab ntag! Koj yuav tsum los vam khom Kuv hnub no; yog koj tsis vam khom, ces hnub no Kuv yuav qhia koj tias koj yeej yuav ua tsis tiav ib yam dab tsi li! Txhua yam yuav tsis muaj txiaj ntsig thiab koj tej kev ua yuav tsis muaj nqis!

Txhob lam ua dog dig los sis ua xyem xyav; niaj hnub no txhua tus uas hlub Kuv yuav tau ua Kuv txoj hauj lwm phim hwj rau ntawm lawv. Kuv tsis siv cov neeg uas tsis txo lawv tus kheej lub hwj chim, thiab niaj hnub no Kuv tsuas yog siv cov neeg uas txo hwj chim tag nrho xwb. Kuv tsuas yog qhib siab lug rau nej cov ntawm ko uas muaj lub siab hlub Kuv tiag xwb, cov uas raug saib tsis taus los ntawm lwm tus, thiab cov uas muaj peev xwm qhib siab lug lawv tus kheej rau Kuv. Kuv yuav cia koj nkag siab Kuv tej kev xav, thiab koj yuav tau los rau ntawm Kuv xub ntiag los txais Kuv cov koob hmoov txhua lub sij hawm. Kuv yuav tsis coj phem kiag li rau cov neeg uas muab lawv tus kheej fij rau Kuv hnub no, muab lawv tus kheej rau Kuv hnub no, thiab ris lub nra rau Kuv hnub no yog li Kuv txoj kev ncaj ncees thiaj li raug nthuav tawm. Txhob yws txog Kuv; Kuv txoj hmoov hlub muaj txaus rau nej lawm. Koj yuav tau tuaj thiab nqa nws mus kom koj thiaj li saj tau qhov qab zib uas tsis muaj dab tsi piv tau. Qhov no tsis yog tsuas tsim kev hlub rau Kuv rau hauv koj xwb, tab sis nws yuav ua rau koj txoj kev hlub no tob ntxiv.

Tau ua Kuv txoj hauj lwm ib kauj ruam zuj zus, thiab yeej xyuam xim los sis tsis ntxhov quas niab hlo li. Yuav ua raws Kuv qab, nej kuj yuav tsum ua tej yam li no. Saib Kuv tus cwj pwm thiab kawm los ntawm Kuv; kev ua li no, yog hais tias koj ua raws li Kuv tej hneev taw qab, ces koj yuav raug coj nkag mus qhia tshwm meej rau hauv lub nceeg vaj. Qw ib lub suab qhua! Kuv cov tub! Vajtswv txoj hauj lwm yuav tsum ua tiav rau ntawm nej, rau ntawm pawg neeg no. Nej tsis hnov tias tau txais koob hmoov li lod?

To taub nws nyuaj tiag tiag! Hnub no Kuv tau coj nej tuaj rau ntawm no kom nej thiaj li yuav pom Kuv txoj hauj lwm phim hwj!

Qhov Dhau Los: Tshooj 37

Ntxiv Mus: Tshooj 39

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No