Tshooj 40

Vim li cas nej thiaj li xav qeeb ua luaj? Vim li cas nej thiaj li loog ua luaj? Twb muaj kev ceeb toom ntau zaus lawm los nej yeej tsis ras txog li, thiab qhov no yog kev ntxhov siab rau Kuv. Kuv yeej tsis muaj lub siab xav pom Kuv cov tub zoo li no kiag li. Yuav ua li cas Kuv lub siab thiaj li yuav tiv taus qhov no? Ab! Kuv yuav tsum qhia nej los ntawm Kuv tus kheej txhais tes kiag. Kuv qhov rhais kauj ruam mus nrawm zuj zus lawm. Kuv cov tub! Sawv nrawm nroos thiab koom tes nrog Kuv. Tam sim no leej twg thiaj li ua lub siab dawb paug muab lawv tus kheej fij rau Kuv ma? Leej twg thiaj li muaj peev xwm mob siab hlo muab lawv tus kheej fij tau yam tsis yws ib lo lus hlo li? Nej ib txwm loog thiab ruam qauj tshaj! Muaj pes tsawg leej tuaj yeem xav txog Kuv tej kev xav, thiab leej twg tuaj yeem nkag siab tiag tus Ntsujplig ntawm Kuv cov lus? Txhua yam Kuv ua tau yog kev tos thiab kev cia siab uas ntxhov siab tshaj; pom tau tias nej txhua tus thiab txhua qhov kev ua tsis tuaj yeem ua tau raws li Kuv lub siab li, Kuv tuaj yeem hais tau li cas? Kuv cov tub! Txhua yam uas nej Leej Txiv ua niaj hnub no yog rau Nws cov tub. Vim li cas Kuv cov tub ho tsis nkag siab Kuv lub siab li, thiab vim li cas Kuv cov tub ib txwm ua rau Kuv, nej Leej Txiv, txhawj tas li? Thaum twg Kuv cov tub mam li loj, mam li tsis ua rau Kuv txhawj, thiab ua rau Kuv tau so nrog lawv? Thaum twg Kuv cov tub mam li muaj peev xwm nyob tau ywj pheej, sawv tau khov kho, thiab pab ris lub nra hnyav ntawm lawv Leej Txiv lub xwb pwg? Kuv nim los kua muag ntsiag to rau Kuv cov tub, thiab Kuv ua txhua yam kom tiav log raws li Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab los cawm Kuv cov tub, cov uas Kuv hlub. Kuv tsis muaj lwm txoj kev xaiv li.

Kuv cov lus cog tseg tau tshwm sim lawm thiab qhia tshwm meej rau ntawm nej qhov muag. Vim li cas nej thiaj li tsis xav txog Kuv lub siab? Vim li cas? Vim li cas? Txog rau tam sim no, nej puas tau suav seb: Muaj pes tsawg yam nej tau ua tiav uas ua tau txaus Kuv lub siab, thiab tau ua tiav pes tsawg yam uas tau txhawb nqa thiab yug rau pawg ntseeg? Ua tib zoo xav txog qhov no; txhob lam tau lam ua. Txhob lam tso ib qho me me ntawm qhov tseeb tseg. Nej tsis tuaj yeem tsom ntsoov rau tej kev tshwm sim thiab saib lub ntsiab tseeb xwb. Txhua lub sij hawm, nej yuav tsum tshuaj xyuas seb nej txhua lo lus thiab kev ua thiab nej txhua tus thiab kev txav mus los puas raug txiav txim rau pem hau ntej lub rooj zaum ntawm Khetos, thiab seb nej puas tau hloov mus ua tus duab ntawm ib tug neeg tshiab—tsis yog nyob rau hauv kev qog, tab sis yog xeeb txawm tob puag sab hauv nruab siab los nrog kev nthuav tawm ntawm lub neej. Txhob ncua nej lub neej, kom nej thiaj li yuav zam dhau tej kev piam sij. Maj nroos thiab kho qhov xwm txheej no, ua kom txaus Kuv lub siab, thiab nco qab ntsoov cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev coj ua: Ua txhua yam nrog kev ncaj ncees thiab kev coj ncaj, thiab ua rau Kuv txaus lub siab. Txhob ua dog dig. Nej puas tuaj yeem nco qab tau qhov no?

Qhov Dhau Los: Tshooj 39

Ntxiv Mus: Tshooj 41

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No