Tshooj 43

Kuv tsis tau ceeb toom kom nej nco lod? Tsis txhob ntshai; nej tsuas yog tsis mloog Kuv xwb, cov neeg tsis muaj kev xav zoo li nej! Thaum twg nej thiaj li mam tuaj yeem nkag siab Kuv lub siab? Txhua hnub muaj kev qhuab qhia tshiab, thiab txhua hnub muaj qhov kaj tshiab. Muaj pes tsawg zaus uas nej tau khaws tej ntawd rau nej tus kheej? Kuv tsis tau hais qhia nej ntawm Kuv Tus Kheej lod? Nej tseem tsis tau mob siab li, zoo li cov kab uas tsuas yog txav thaum tshum pob tw xwb, thiab nej tsis tuaj yeem pib ua hauj lwm koom tes nrog Kuv thiab qhia kev xav rau Kuv lub nra. Kuv xav pom tag nrho nej lub ntsej muag luag ntxi zoo siab thiab ntxim hlub, kom pom Kuv cov tub txoj kev nquag plias thiab npaj siab lawv hlo, tab sis Kuv tsis tuaj yeem. Hloov rau qhov ntawd, nej xav tsis muaj qab hau—ruam thiab ruam qauj. Nej yuav tsum pib kev tshawb nrhiav. Ua siab caum tawv qhawv! Tsuas yog qhib nej lub siab thiab cia Kuv nyob rau hauv nej xwb. Ua tib zoo saib thiab ceev faj! Qee tus neeg nyob hauv pawg ntseeg dag ntxias tib neeg, thiab koj yuav tsum saib cov lus no tseem ceeb tas mus li, ntshai tsam koj lub neej yuav raug cuam tshuam los sis poob qee yam mus. Tso siab tau—tsuav yog koj muaj cuab kav sawv tau thiab hais lus rau Kuv xwb, Kuv yuav ris tag nrho lub nra, thiab Kuv yuav muab lub hwj chim rau koj! Tsuav yog koj ua rau txaus Kuv lub siab, Kuv yeej yuav qhia Kuv lub ntsej muag luag ntxhi thiab Kuv txoj kev xav rau koj. Tsuav yog koj muaj tus txha nqaj qaum khov kho thiab ua neej nyob tau raws li tus moj yam me nyuam tub xwb, ces Kuv yuav txhawb nqa koj thiab tso koj nyob rau hauv ib txoj hauj lwm tseem ceeb. Thaum koj los ntawm Kuv xub ntiag, tsuas yog txav los kom ze Kuv xwb. Txhob ntshai yog tias koj tsis muaj peev xwm hais tau lus. Tsuav yog koj muaj lub siab nrhiav, Kuv yuav muab cov lus rau koj. Kuv tsis xav tau cov lus uas muaj lub suab zoo, thiab Kuv tsis xav tau koj hais lus zoo; tej no yog yam Kuv ntxub tshaj plaws txhua yam. Ntawd yog hom neeg no uas Kuv ua ntsej muag dub txig heev tshaj txhua hom. Lawv zoo li ib tug ntshiv ntoo nyob rau hauv Kuv lub qhov muag los sis tus pos chob Kuv cev nqaij daim tawv uas yuav tsum tau muab tshem tawm. Tsis li ntawd, Kuv cov tub tsis tuaj yeem siv lub hwj chim rau Kuv, thiab yuav tsum nyob hauv qab kev tswj hwm mus li. Vim li cas Kuv thiaj li los? Kuv tau los txhawb nqa thiab txhawb zog rau Kuv cov tub, kom cov sij hawm uas lawv raug kev caij tsuj, kev thab ze, kev ua lub siab txias, thiab kev quab yuam kom ploj mus ib txhis!

Ua siab tawv qhawv. Kuv yuav taug kev nrog koj tas li, nyob nrog koj, hais lus nrog koj thiab ua nrog koj. Tsis txhob ntshai. Txhob ua siab deb rau kev hais tawm. Nej ib txwm muaj kev xav, txaj muag, thiab ntshai. Cov neeg uas tsis muaj txiaj ntsig rau kev tsim ua pawg ntseeg yuav tsum raug muab tshem tawm. Qhov no suav nrog cov nyob hauv pawg ntseeg uas nws tus yam ntxwv tsis zoo thiab cov uas tsis tuaj yeem ua raws li Kuv cov lus, tsis hais txog koj niam thiab txiv uas tsis ntseeg. Kuv tsis xav tau tej ntawd. Lawv yuav tsum raug rhuav tshem kom tag, thiab tsis pub tshuav ib tug hlo li. Tsuas yog daws tej xov hlau khi ntawm koj txhais tes thiab ko taw. Tsuav yog koj ntsuam xyuas koj tus kheej tej kev xav thiab tej ntawd tsis muaj feem ntsig txog qhov tau txais tshaj thawj thiab tej kev poob, thiab tsis yog rau suab npe thiab kev nplua nuj, tsis yog rau kev sib raug zoo ntawm tus kheej, ces Kuv mam nrog koj, taw tes txhua yam rau koj thiab muab txoj kev taw qhia meej tseeb rau koj tas li.

Ab, Kuv cov tub es! Kuv yuav tsum hais dab tsi ne? Txawm hais tias Kuv hais txog tej no los xij, nej yeej tseem tsis tau xav txog Kuv lub siab, thiab nej tseem txaj muag dhau. Nej pheej ntshai dab tsi? Vim li cas nej tseem raug khi los ntawm tej cai lij choj thiab tej kev cai tswj? Kuv twb tso nej dim lawm, tab sis nej tseem tsis muaj kev ywj pheej thiab. Qhov no yog vim li cas? Txuas lus nrog Kuv kom ntau ntxiv ces Kuv mam li qhia rau koj. Txhob sim Kuv. Kuv hais tiag. Tsis muaj ib yam dab tsi ua txuj tau nrog Kuv; txhua yam yog tiag! Qhov Kuv hais muaj tseeb. Kuv yeej ib txwm tsis thim Kuv cov lus li.

Qhov Dhau Los: Tshooj 42

Ntxiv Mus: Tshooj 44

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No