Tshooj 47

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntawm txoj kev ncaj ncees—Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Nyob hauv Koj tsis muaj ib yam raug zais li. Txhua txhua yam uas muab npog cia tob yav thaud mus tsis paub kawg, tib neeg nrhiav tsis tau, hauv Koj muab nthuav tawm thiab txhua yam pom meej meej. Peb tsis tag nrhiav thiab xuas, vim hnub no Koj tus kheej tau nthuav tawm rau peb, Koj yog yam muab npog cia tob uas tau raug muab nthuav tawm, Koj yog tus Vajtswv tseeb Tus Kheej; vim hnub no Koj tau los tim ntsej tim muag nrog peb, thiab peb tau pom Koj li tib neeg, peb tau pom txhua yam uas muab npog cia tob ntawm lub ntuj ntsujplig. Tseeb tiag nov yog ib yam tsis muaj leej twg pom txog! Koj yeej nyob nrog peb hnub no, tseem nyob kiag hauv peb, ze peb kawg nkaus; nws tshaj qhov hais tau! Tsis muaj yam piv tau yog qhov uas muab npog cia tob nyob rau hauv!

Vajtswv Uas Muaj Hwj Chim Loj Tshaj Plaws tau ua tiav hlo Nws qhov kev cawm tib neeg. Nws yog Tus Vajntxwv uas muaj yeej nyob hauv lub qab ntuj khwb no. Txhua tsav thiab txhua yam puav leej raug tswj los ntawm Nws ob txhais tes. Txhua tus neeg txhos caug pe hawm, hu tawm lub npe ntawm Tus Vajtswv Tseeb—Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Tej lus tawm ntawm Nws qhov cauj xwb, ces txhua yam ua tiav hlo. Vim li cas nej pheej laug sij hawm, lom txwm tsis yuam kom nej tus kheej ua hauj lwm nrog Nws, koom ze ze nrog Nws, thiab mus nrog Nws hauv lub tshwj chim uas ci ntsa iab. Ua puas yog nej yeej txaus siab hlo raug kev txom nyem? Txaus siab hlo raug muab rho tawm? Ua nej xav tias Kuv tsis paub hais tias leej twg muaj lub siab dawb paug npuab rau Kuv thiab leej twg muaj lub siab dawb paug muab lawv tus kheej them nuj them nqi rau Kuv? Tsis paub qab hau! Ruam! Nej yeej paub tsis txog Kuv tej tswv yim, thiab tseem tsis xav txog Kuv tej nra, tas zog ua kom Kuv txhawj txog nej, ntxeev tiaj khwb rwg rau nej. Tav twg nws thiaj li yuav xaus?

Yuav ua lub neej muaj Kuv tshwm hauv txhua yam, yuav ua Kuv tim khawv hauv txhua yam—nws yooj yim npaum li cia li qhib nej qhov ncauj thiab hais lo puav lus ua ke xwb los? Nej tsis paub qhov txawv nyob nruab nrab kev phem thiab kev zoo! Nej yeej tsis muaj Kuv nyob hauv tej nej ua, thiab haj yam tsis muaj Kuv puas nyob txhua hnub hauv nej lub neej. Kuv paub nej yeej tsis xav ntseeg Vajtswv tiag tiag, ces nov thiaj li yog cov txiv nej txi! Nej yeej tseem tsis tau tsim, thiab yog nej mus ntxiv, nej yuav ua rau Kuv lub npe poob ntsej muag.

Nug koj tus kheej, thaum koj hais lus, ua Kuv puas nyob ntawd nrog koj? Thaum koj noj los yog hnav koj tej tsoos, ua Kuv txoj kev cog lus puas nyob ntawd? Tseeb tiag, nej tsis txawj xav! Thaum twg nej tej teeb meem tsis raug hu tawm ncaj qha, ces nej txawm nthuav kiag nej tej kev phem tuaj, thiab tsis muaj ib tug twg ntawm nej kam hloov li. Yog tsis muaj li ntawd, nej yuav xav tias nej tus kheej zoo heev thiab xav tias nej muaj ntau yam nyob rau hauv nej. Nej puas paub tias nyob rau hauv nej, ua rau nej puv npo, yog lub niag ntsej muag phem ntawm Ntxwgnyoog? Ua hauj lwm nrog Kuv kom muab txhua yam no nchuav tawm. Cia yam uas yog Kuv thiab nyob rau hauv koj kom puv npo; es kom koj thiaj li yuav ua tau Kuv lub neej tshwm tuaj, siv qhov muaj tiag ua Kuv tim khawv rau Kuv, thiab ua kom muaj neeg coob los fim Kuv lub zwm txwv. Nej yuav tsum paub tias lub nra hnyav npaum li cas nyob saum nej xwb pwg: Tsa Khetos rau qhov siab, qhia txog Khetos, ua tim khawv rau Khetos, kom neeg coob suav tsis txheeb tau txais txoj kev cawm dim, kom Kuv lub nceeg vaj yuav nyob ruaj thiab khov kho. Kuv taw txhua yam nov tawm kom nej tsis txhob lam to taub yuam kev, tsis to taub txog yam tseem ceeb ntawm tej hauj lwm niaj hnub no.

Pab tsis tau thaum raug teeb meem, yam li cov ntsaum nyob hauv lub yias kub kub, khiav ncig hauv lub voj voog: qhov nov yog nej tus moj yam. Nyob rau sab nraud, nej zoo li laus neeg, tab sis hauv nej lub neej yog tus me nyuam xwb; txhua yam nej paub tsuas yog ua teeb meem thiab ntxiv rau Kuv lub nra xwb. Yog tias yam tsawg tshaj uas Kuv tsis txhawj nrog Kuv Tus Kheej, ces nej ua kom muaj teeb meem xwb. Tsis yog li ntawd los? Tsis txhob xav hais tias yus tus kheej thiaj yog tus ncaj xwb. Qhov Kuv hais no yeej yog qhov tseeb. Tsis txhob xav hais tias Kuv tas zog cem nej, yam li tias Kuv lam siv tej lus soob soob xwb, qhov nov yog nej lub tsam thawj ntag.

Qhov Dhau Los: Tshooj 46

Ntxiv Mus: Tshooj 48

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No