Tshooj 49

Kev yuav leg tes dej num fab kev sib koom tes, yus yuav tsum koom tes kom raug, nrog lub zog, thiab kev pom meej. Tshaj qhov ntawd, yus yuav tsum muaj kev nquag plias, muaj lub zog, thiab muaj kev ruaj siab puv npo, kom thaum lwm tus, lawv pom, mas tau npaj rau thiab tau txais puv npo lawm. Kev ua dej num rau Kuv, koj yuav tsum ua dej num raws li qhov Kuv npaj tsim, tsis yog tsuas yoog raws li Kuv lub siab nkaus xwb, tab sis haj tseem yuav tau ua kom tau raws li Kuv tej kev xav, kom Kuv txaus siab rau yam uas Kuv ua tiav rau hauv koj. Ntxiv Kuv cov lus rau hauv koj lub neej, ntxiv koj lub suab hais lus nrog Kuv lub hwj chim—qhov no yog qhov Kuv thov ntawm koj. Kev ua raws li koj tej kev ntshaw puas nthuav tawm Kuv qhov kev nyiam? Qhov ntawd puas ua tau raws li Kuv lub siab? Koj puas yog ib tug neeg uas tau ua tib zoo saib Kuv tej kev xav? Koj puas yog ib tug neeg uas tau sim kom to taub Kuv lub siab tiag? Koj puas tau cob koj tus kheej rau Kuv tiag tiag? Koj puas tau muab koj tus kheej fij rau Kuv tiag tiag? Koj puas tau xav txog Kuv cov lus?

Yus yuav tsum siv txoj kev ntse hauv txhua kis thiab siv txoj kev ntse los taug Kuv txoj kev zoo tiav log. Cov uas ua raws li Kuv cov lus mas puav leej yog tus ntse tshaj plaws, thiab cov uas ua raws li Kuv txoj lus mas yog cov mloog lus tshaj plaws. Qhov uas Kuv hais tawm, ces koj tsis tas cav nrog Kuv los sis tas zog nrhiav laj thawj nrog Kuv. Txhua yam Kuv hais, Kuv hais nrog koj hauv lub siab (txawm hais tias Kuv coj nruj los sis mos muag los xij). Yog hais tias koj tsi ntsees rau kev mloog lus qhov ntawd yog qhov zoo, thiab qhov no yog txoj hau kev ntawm txoj kev ntse tiag (thiab tiv thaiv kom qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv txhob tshwm sim rau koj). Niaj hnub nim no, hauv Kuv lub tsev, txhob coj zoo rau ntawm Kuv xub ntiag es hais lwm yam lus xaiv tom Kuv nraub qaum. Kuv xav kom koj yog tus muaj qab hau; koj tsis tas yuav siv cov lus ntxias. Vim cov neeg uas muaj qab hau, ces muaj txhua yam. Hos cov neeg uas tsis muaj qab hau, ces tsis muaj dab tsi hlo li. Txawm tias lawv lub cev rov qab los nrog lawv nyob lawm los yeej zoo li tsis muaj nyob, vim hais tias yog tsis muaj qab hau, ces tsuas khoob lug xwb; tsis muaj lwm lo lus piav qhia lawm.

Hauv nej txoj kev ntseeg Vajtswv, Kuv xav kom nej mob siab tiag tiag thiab txhob xav rau qhov nej yuav tau txais los sis yuav plam, thiab txhob xav rau txhua yam nej muaj; nej yuav tsum nrhiav lub chaw kom tso tau nej ob txhais taw rau ntawm txoj hau kev tseeb xwb thiab txhob raug haub ntxias los ntawm ib tug neeg twg los sis txhob raug tswj hwm los ntawm ib tug neeg twg. Qhov no yog qhov uas yeej paub lawm tias yog tus ncej ntawm pawg ntseeg, ib tug kov yeej ntawm lub nceeg vaj; kev ua lwm yam ces txhais tau tias koj tsis tsim nyog ua neej nyob rau ntawm Kuv xub ntiag.

Nyob rau ntau qhov xwm txheej sib txawv, qhov yuav los ze Kuv mas yeej sib txawv ib yam nkaus. Qee tus neeg nyiam hais cov lus zoo nkauj thiab coj tus kheej fwm rau ntawm Kuv xub ntiag. Txawm li cas los xij, tej duab sab tom qab ntawm qhov lawv yog mas ntxhov quas niab du lug thiab tsis muaj Kuv cov lus me me nyob rau hauv lawv li. Lawv mas qias neeg thiab ntxim dhuav tshaj; tsis muaj hnub lawv yuav qhia tau tus qauv zoo rau ib tus neeg los sis npaj rau ib tug neeg twg. Nej tsis tuaj yeem xav txog Kuv lub siab li vim hais tias nej tsis tuaj yeem txav los ze dua los sis sib qhia nrog Kuv; nej ua rau Kuv txhawj rau nej tas li thiab ua hauj lwm hnyav rau nej tas li.

Qhov Dhau Los: Tshooj 48

Ntxiv Mus: Tshooj 50

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No