Tshooj 50

Txhua pawg ntseeg thiab txhua tus neeg ntseeg yuav tsum xav txog yav dhau los thiab saib rau yav tom ntej: Tej nej nqis tes ua yav dhau los muaj pes tsawg qhov ua tau tsim nyog, thiab muaj pes tsawg yam ntawm tej ntawd tau dhau los ua ib feem rau hauv txoj kev txhim ua ntawm lub teb chaws? Txhob xav hais tias nej tus kheej ntse dua! Koj yuav tsum pom kom meej tseeb rau yam uas koj tus kheej ua tsis tau zoo, thiab koj yuav tsum nkag siab koj tus kheej tus yeeb yam. Kuv paub tias tsis muaj leej twg ntawm nej yuav txaus siab hlo los ua txhua yam los sis siv sij hawm los xav txog qhov no, yog li nej thiaj li tsis tuaj yeem ua tiav dab tsi. Nej siv tag nrho nej lub sij hawm rau txoj kev noj, kev haus, thiab kev lom zem. Thaum twg ob peb leeg ntawm nej tau nyob ua ke nej ua si mus los, tsis mob siab txog kev sib qhia rau tej xwm txheej sab ntsujplig hauv lub neej los sis tsis npaj txoj sia ib tug rau ib tug li. Kuv tsis xav pom nej luag thiab tso dag thaum nej tham lus, thiab nej mas ruam tshaj. Kuv twb hais ntau zaus lawm, tab sis tsuas yog nej tsis paub lub ntsiab lus Kuv hais xwb—qhov no tsis yog qee yam tseeb ua twb muaj nyob rau ntawm nej xub ntiag lawm tab sis tsis quav ntsej txog li? Kuv twb hais tej yam zoo li no ua ntej lawm, tab sis nej tseem tsis ntseeg thiab nej tsis lees paub tias yam Kuv hais, xav tias Kuv nkag siab nej tsis zoo, xav tias qhov Kuv hais tsis muaj tseeb. Los sis nws puas yog tias qhov no tsis yog teeb meem ma?

Yog hais tias koj rhais ruam mus ua ke nrog Kuv, ces Kuv yuav tso koj tseg mus nyob rau ib sab. Tsuas yog koj muaj cuab kav ua dog ua dig ntxiv! Tsuas yog koj muaj cuab kav tsis muaj kev xav thiab tsis quav ntsej dua ntxiv xwb! Kuv cov lus yog rab riam chais; txhua yam uas tsis yoog raws li Kuv txoj kev xav yuav raug rab riam no txiav, thiab koj tsis tas xav ntau rau koj tus kheej tias yus hwm yus tus kheej. Kuv txuas koj kom koj muaj tus duab thiab yoog raws li Kuv txoj kev xav. Txhob to taub yuam kev Kuv lub siab xav; tsuas yog tias koj xav zoo rau Kuv lub siab kom ntau tshaj plaws li qhov yuav lees txais tau xwb. Yog tias koj tseem muaj ib qho kev ua twb zoo xav me me thiab, ces Kuv yeej tsis lam muab koj tso pov tseg li. Txhob tsis quav ntsej qhov ntawd tas li; cia Kuv txoj kev xav ua mus tas li nyob rau ntawm koj.

Ntau cov neeg dawb huv mas puav leej nyob hauv ntau qib hauj lwm sib txawv, yog li nej txhua tus nyias puav leej muaj nyias cov hauj lwm sib txawv. Tab sis nej yuav tsum ua txhua yam hauv nej lub zog los muab nej tus kheej fij rau Kuv ua siab dawb paug; nej tes dej num yog yuav tsum tau ua txhua yam uas nej tuaj yeem ua tau. Nej yuav tsum muab siab npuab rau qhov no, thiab txaus siab hlo. Nej yuav tsum txhob ua ob siab kiag li! Tsis li ntawd ces, Kuv qhov kev txiav txim yuav muaj rau nej ntag; nej cev nqaij daim tawv, tus ntsujplig thiab tus ntsuj ces yuav tsis tuaj yeem thev taus, thiab rau nej, ces yuav yog kev quaj nyiav thiab tom hniav nkawv.

Qhov Dhau Los: Tshooj 49

Ntxiv Mus: Tshooj 51

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Hais Txog phau Vajluskub (4)

Muaj coob tus neeg ntseeg hais tias kev to taub thiab muaj peev xwm txhais phau Vajluskub ces yog ib yam nkaus li nrhiav txoj hau kev...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No