Tshooj 51

Au! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Amees! Hauv Koj, txhua yam raug tshaj tawm, txhua yam yog muab pub dawb, txhua yam raug qhib siab lug, txhua yam raug nthuav tawm, thiab txhua yam ci ntsa iab, tsis raug zais los sis tsis raug npog cia ib qho kiag li. Koj yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yug los ua neeg. Koj tau kav ua Huab Tais. Koj yeej raug nthuav tawm qhib siab hlo—Koj yog tus uas tsis muaj leej twg yuav tsis paub mus ntxiv li lawm, tab sis Koj raug nthuav tawm txhij txhua mus tag ib txhiab thiab ib txhis! Kuv raug nthuav tawm ncaj ncees tag nrho, sawv daws pom tias Kuv los txog lawm, thiab Kuv tau tshwm sim tam li Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees, vim tiam hnub no tsis yog tiam uas lub hnub qub tshwm thaum sawv ntxov lawm, los sis nws tsis yog theem ntawm qhov zais npog cia lawm. Kuv tes hauj lwm zoo li txoj kab duab ci thaum xob laim; nws raug ua tiav ceev npaum nkaus li xob nthe. Kuv tes hauj lwm raug ua tau tiav los txog rau theem tam sim no, thiab leej twg tub nkeeg los sis nyob dawb xwb yuav raug txiav txim yam tsis muab kev hlub tshua kiag li. Tshwj xeeb mas, koj yuav tsum to taub kom meej tias Kuv yog tus muaj meej mom tshaj thiab yog kev txiav txim, thiab Kuv yeej tsis muaj kev khuv leej thiab kev hlub mus ntxiv raws li koj lub siab xav lawm. Yog koj tseem tsis paub meej txog kis no, ces yam koj yuav tau txais tsuas yog kev txiav txim rau koj, koj tus kheej yuav saj yam uas koj tsis tau lees paub; tsis li ntawd ces, koj tseem muaj kev ua xyem xyav thiab tsis xav ua lub siab tawv qhawv los lees rau hauv koj tus kheej txoj kev ntseeg.

Yam uas Kuv tau tso rau nej, nej puas muaj peev xwm ua kom tiav ncaj ncees? Kuv hais tias kev ua txhua yam yuav tsum muaj tswv yim, tiam sis nej puas keev rov qab saib xyuas dua thiab muab qhov kev txiav txim siab ntxiv rau Kuv cov lus qhuab qhia thaum tseem ua ib yam dab tsi? Txawm tias nej muaj kev to taub me ntsis txog ib lo lus ntawm Kuv cov lus qhuab qhia los xij, thiab nej xav tias tau lawm thaum nej hnov txog tej ntawd, tom qab nej yeej tsis mob siab rau nws li. Thaum koj hnov txog nws, koj ua raws li koj tus kheej tus yam ntxwv thiab ntxub koj tus kheej—tab sis tom qab ntawd, koj ntseeg tias nws yog ib yam tsis tseem ceeb. Niaj hnub tam sim no xav nug tias koj lub neej puas yuav loj hlob tau los tsis tau; nws tsis yog ib lo lus nug tias koj raug kho sab nraud zoo li cas. Yeej tsis muaj leej twg ntawm nej muaj ib txoj kev daws, thiab nej tsis txaus siab hlo raug txiav txim. Nej tsis xav them tus nqi, thiab nej tsis xav muab kev txaus siab hauv tib neeg tshem tawm ib pliag li, tiam sis nej ntshai tsam poob cov koob hmoov los saum ntuj ceeb tsheej los. Nej yog hom neeg dab tsi? Nej yog ib tug neeg ruam! Nej yuav tsum tsis txhob ua zoo li tus neeg tau txais kev txom nyem; yam Kuv tau hais tsis muaj tseeb los? Puas yog tsis taw qhia tau yooj yim txog yam koj tus kheej twb xav lawm? Koj tsis muaj qhov zoo li tib neeg li! Koj yeej tsis muaj kev zoo ntawm ib tug tib neeg li. Ib qho ntxiv, txawm tias qhov no nws zoo li cas los xij, koj tseem tsis pom koj tus kheej tias poob rau kev txom nyem lawm. Koj tsis maj nroos thiab yeej tsis txhawj dab tsi thawm hnub, thiab muaj kev txaus siab heev lawm! Koj tsis paub qhov koj tus kheej tsis zoo txaus muaj ntau zuj zus li cas, los sis yam koj tsis muaj yog dab tsi. Cas ruam ua luaj li!

Nej tsis pom tias Kuv tes hauj lwm puas tau los txog theem zoo li no? Tag nrho Kuv txoj kev xav nyob hauv nej lawm. Thaum twg nej thiaj muaj peev xwm to taub nws thiab qhia tshwm txog qee yam kev txiav txim? Nej tub nkeeg! Nej tsis txaus siab them tus nqi, tsis txaus siab sib zog ua tes hauj lwm, tsis txaus siab muab lub sij hawm, thiab tsis txaus siab muab kev kub siab tawm los. Cia Kuv qhia koj qee yam! Koj yim ntshai tsam ntsib kev tsis txawm peem ntau npaum li cas, koj lub neej yim tau txais txiaj ntsig tsawg npaum li ntawd thiab, ib qho ntxiv, koj yim ntsib kev cuam tshuam ntau npaum li cas thaum koj lub neej tseem loj hlob, thiab yim ua koj lub neej tsis tau zoo ntau npaum li ntawd. Cia Kuv rov ceeb toom rau koj ib zaug ntxiv dua (Kuv yuav tsis hais nws ntxiv lawm)! Kuv yuav tsis quav ntsej txog thiab tso tseg txhua tus neeg uas tsis tau saib xyuas nws tus kheej lub neej. Kuv twb pib siv qhov no lawm; koj tseem tsis pom qhov no tseeb los? Qhov no tsis yog ib qho kev lag luam pauv mus los, los sis tsis yog kev ua lag luam; nws yog lub neej txoj sia. Qhov ntawd puas meej?

Qhov Dhau Los: Tshooj 50

Ntxiv Mus: Tshooj 52

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No