Tshooj 53

Kuv yog qhov chaw Pib, thiab Kuv yog qhov Xaus. Kuv yog tus raug tsa sawv rov qab los thiab tus tseem Vajtswv uas zoo tag nrho. Kuv hais Kuv cov lus rau ntawm nej lub xub ntiag, thiab nej yuav tsum ntseeg yam Kuv hais kom ruaj khov. Ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb tej zaum yuav ploj mus, tiam sis ib tug ntawv los sis ib kab ntawm yam uas Kuv yuav hais yuav tsis ploj mus li. Nco ntsoov qhov no! Nco ntsoov nws! Thaum Kuv tau hais nws tawm lawm, yuav tsis muaj ib lo lus twg yuav raug rho rov qab, thiab txhua lo yuav raug ua kom tiav. Tam sis no lub sij hawm los txog lawm, thiab nej yuav tsum maj nroos kom to taub qhov tseeb. Nws tsis tshuav sij hawm ntau lawm. Kuv yuav coj Kuv cov tub mus rau lub nceeg vaj uas muaj yeeb koob, uas nej tau siv zog tsoo thiab xav tau los lawm ntev kom muab tseeb kiag. Kuv cov tub! Cia li sawv nrawm nroos thiab caum raws Kuv! Tsis muaj sij hawm txaus rau nej los pheej tseem xav ntxiv lawm. Lub sij hawm uas poob lawm yuav tsis muaj hnub rov qab los tau lawm; tom qab kev tsaus ntuj yeej yuav muaj qhov kev kaj, thiab kev raug qaws mus yuav nyob kiag ntawm nej ob lub qhov muag. Nej puas nkag siab? Cia li qheb nej ob lub qhov muag! Cia li sawv tsees los nrawm nroos! Tam sim no nej tseem tsis tau kev tso cai, thaum tseem tab tom sib tham rau ntawm nej tus kheej, muaj ib feem hais lus ua dog ua dig los sis hais tej yam uas tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau kev tsim kho pawg ntseeg. Yam uas tseem ceeb yog los pab cuam koj cov kwv tij thiab cov muam los ntawm koj tej kev paub yav dhau los uas muaj qab hau los sis muaj txiaj tsig rau qhov tias koj tau txais kev qhia kom paub qhov tseeb ntawm Vajtswv lub xwb ntiag thiab koj tus kheej li cas. Leej twg los xij uas muaj cuab kav pab cuam tej no yuav muaj tus yeeb yam! Niaj hnub nim no, ib txhia ntawm nej cov ko tseem tsis tau muaj kev ntshai, thiab txawm Kuv yuav hais dab tsi los sis Kuv yuav txawj xeeb npaum li cas, los koj tseem tsis ntshai; tus qub ntawm koj tus kheej tsis tso cai kom koj tau txais kev chwv me me kiag li. Yog li ces, cia li tso mus raws li no xwb lauj! Cia tos saib seb leej twg yuav raug kev puas tsuaj! Koj ib txwm tab tom xav txog kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb, xav tau kev nplua nuj, thiab muaj kev sib txuas zoo nrog koj cov me tub, me ntxhais thiab tus txiv. Yog li ces, cia koj kav tsij tuav qhov kev sib txuas no! Nws tsis yog tias Kuv cov lus yeej tsis tau hais los rau nej, thiab nej tsuas yuav muaj peev xwm ua raws li qhov nej xav! Ntawm lub sij hawm tom ntej sai sai no, nej yuav nkag siab txhua yam, tiam sis txog thaum ntawd ntshe nws yuav lig heev lawm. Txhua yam uas nyob tos nej ces tsuas yog kev txiav txim lawm xwb.

Qhov Dhau Los: Tshooj 52

Ntxiv Mus: Tshooj 54

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No