Tshooj 54

Kuv paub qhov xwm txheej ntawm txhua pawg ntseeg zoo npaum nkaus li Kuv sab qaum tes. Txhob xav tias Kuv tsis nkag siab los sis tsis paub meej txog tej ntawd. Vim hais tias Kuv haj tseem to taub thiab paub meej tseeb txog cov tib neeg sib txawv ntau heev ntawm cov pawg ntseeg lawm. Tam sim no Kuv txoj kev xav ces los cob qhia koj kom sai sai, kom koj thiaj li yuav loj hlob mus ua neeg loj tau sai dua; kom hnub Kuv tuaj yeem siv tau koj los txog sai dua; thiab kom nej tej kev ua muaj Kuv txoj kev ntse puv npo, ces nej thiaj li tuaj yeem qhia tshwm meej tau rau Vajtswv rau txhua qhov chaw uas nej nyob. Kev ua li no, thaum kawg thiaj li ua tiav Kuv lub hom phiaj. Kuv cov tub! Nej yuav tsum muaj kev xav rau Kuv txoj kev xav. Txhob cia Kuv tuav nej txhais tes thaum uas Kuv qhia nej. Nej yuav tsum kawm kom to taub Kuv txoj kev xav thiab pom tej xwm txheej ntawm lub siab. Qhov no yuav ua rau nej daws txhua yam teeb meem uas nej ntsib tau yooj yim, zoo li xuas ntiv tes chwv xwb. Hauv nej qhov kev cob qhia, tej zaum nej yuav tsis tuaj yeem to taub tej ntawd thaum xub thawj—tab sis tom qab zaum ob, thiab zaum peb, thiab lwm txuas mus ntxiv lawm ces, nej yeej yuav to taub Kuv txoj kev xav xwb xwb.

Nej cov lus ib txwm muaj ib qho zoo uas zais tob. Nej ntseeg hais tias qhov no yog kev txawj ntse, tsis yog lod? Tej thaum, yuav tsis mloog nej cov lus; tej thaum, nej hais lus li tso dag; thiab, tej thaum, nej siv tib neeg tej kev xav phem thiab kev khib siab los tham lus…. Muab hais kiag lub ntsiab, ces nej hais lus tsis ruaj khov, tsis paub hais lus txhawb lub neej rau lwm tus los sis tsis to taub lawv cov yam ntxwv, tab sis lam tau lam sib txuas lus xwb. Nej txoj kev xav mas tsis meej tseeb thiab nej tsis muaj qhov paub tias kev txawj ntse yog dab tsi thiab kev dag yog dab tsi. Cas nej yuav ruam ua luaj! Nej xam tias kev dag thiab kev nkhaus yog kev txawj ntse; qhov no tsis ua kev txaj muag rau Kuv lub npe lod? Qhov no tsis yog thuam Kuv lod? Qhov no tsis yog ua rau muaj kev liam tsis ncaj ncees rau Kuv lod? Yog li, lub hom phiaj uas nej nrhiav yog dab tsi? Nej puas tau ua tib zoo xav txog qhov ntawd? Nej puas tau nrhiav tau ib qho dab tsi rau hauv qhov xwm txheej no? Kuv qhia koj tias, Kuv txoj kev xav mas yog txoj xub ke thiab lub hom phiaj uas nej nrhiav. Yog hais tias qhov no tsis yog li ntawd, txhua yam yuav tsis muaj qab hau. Cov neeg uas tsis paub Kuv txoj kev xav yog cov uas tsis paub nrhiav, yog cov neeg uas yuav raug tso tseg, muab ntiab tawm mus! Hais meej tias, kev to taub Kuv txoj kev xav yog thawj zaj lus qhia uas nej yuav tsum kawm. Nws yog tej hauj lwm maj rawm tshaj plaws, thiab nws ntws tsis nres! Txhob tos kom Kuv hu nej txhua tus ntawm ko mus ua hauj lwm, ib tug zuj zus! Nej siv lub sij hawm tag hnub rau tus yam ntxwv ruam tsis meej pem. Cas yuav ruam ua luaj! Nej txoj kev ruam tsis meej pem yog qhov xav tsis thoob; nej tsis muaj kev xav txog Kuv txoj kev xav li! Nug nej tus kheej tias: Muaj pes tsawg zaus uas nej tuav rawv Kuv txoj kev xav thaum nqis tes ua kiag? Tam sim no yog lub caij rau nej los cob qhia nej tus kheej lawm! Cia Kuv los saib xyuas nej ib tug zuj zus mas tsis muaj hnub yuav ua tau li! Nej yuav tsum kawm kom tau txais kev ntsib kev pom thiab tau txais kev to taub thiab kev txawj ntse thaum nej ua. Cov lus los ntawm nej lub qhov ncauj mas yeej hais tau npliag thiab zoo, tab sis qhov tseeb yog dab tsi ma? Thaum nej ntsib qhov tseeb, nej tsis muaj peev xwm ua ib yam dab tsi rau qhov ntawd. Qhov nej hais yeej tsis sib thooj li qhov muaj tiag. Qhov tseeb tiag, ces Kuv tsis tuaj yeem sawv ntsia yam uas nej tab tom ua; thaum Kuv saib, Kuv hnov tu siab heev. Nco ntsoov qhov no! Yav tom ntej, kawm kom to taub Kuv txoj kev xav mog!

Qhov Dhau Los: Tshooj 53

Ntxiv Mus: Tshooj 55

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No