Tshooj 55

Yam raug hu tias kev ua neeg tsis yog ib yam uas muaj hwj huaj tshaj raws li cov neeg pheej xav. Tab sis nws ho tseem tshaj txhua kev sib txheeb sib txuas ntawm txhua tus tib neeg yuav ua tau, txhua yam tshwm sim, thiab txhua yam khoom, thiab kev tsim txom tshwm sim los ntawm nws ib puag ncig. Nws muaj peev xwm txav ze Kuv thiab cev ncauj cev lus nrog rau Kuv rau txhua thaj chaw los sis txhua qhov xwm txheej. Nej tib neeg ib txwm nkag siab yuam kev Kuv tej kev xav. Thaum Kuv hais tias nej yuav tsum nyob raws li qhov ua tib neeg ib txwm nyob, nej tseem siv cheem nej tus kheej thiab txo zog rau nej cev nqaij daim tawv, tab sis nej tsis ua tib zoo mob siab tshawb nrhiav sab hauv nej tus ntsuj. Koj tsuas tsom ntsoov sab nraum koj tus kheej xwb, tsis quav ntsej txog yam qhia tshwm thiab yam raug do kom tawm tuaj uas Kuv tsim muaj rau hauv koj. Koj yeej tsis xyuam xim li! Tsis xyuam xim ua luaj li! Puas yog koj xav hais tias ua tej Kuv txib koj ua no tiav ces yog ib qho kev ua tiav loj kawg no los? Koj yog neeg ruam! Koj tsis kub siab tso kom ti txog cov cag tob! “Txhob ua ib daim nplooj nyob saum ib tsob ntoo, tab sis ua tus cag ntawm tsob ntoo”—qhov ntawd puas yog koj ib zaj lus coj tiag? Tsis muaj kev xav! Tsis xyuam xim li! Koj txaus siab kiag thaum koj xav tias koj ua tau me ntsis lawm. Cas koj yuav mob siab txog Kuv tej kev xav tsawg ua luaj! Txij ziag no mus, yuav tau mob siab, tsis txhob nyob twj ywm, thiab tsis txhob xav phem! Thaum koj ua dej num, nquag txav ze Kuv heev me ntsis, thiab sib txuas lus nrog Kuv kom ntau ntxiv: Qhov no tsuas yog koj tib txoj hau kev tawm xwb. Kuv paub tias koj twb tsis kam lees koj tus kheej, koj paub yam tsis muaj txaus ntawm koj tus kheej, thiab koj paub yam tsis muaj zog ntawm koj tus kheej. Txawm li cas los xij, nyob nyob cia li lam paub xwb yeej tsis txaus. Koj yuav tsum koom tes nrog Kuv, thiab kiag thaum koj to taub Kuv tej kev xav, nqis tes siv tej ntawd kiag tam sim. Qhov no yog txoj hau kev zoo tshaj plaws uas nthuav tawm kev txhawj xeeb rau Kuv tes hauj lwm, thiab yog txoj hau kev zoo tshaj plaws uas yuav zwm rau Kuv.

Koj tseem yuav coj li cas rau Kuv los tsis ua cas, Kuv xav ua raws li Kuv tej kev xav nyob rau hauv koj thiab tag nrho cov neeg dawb huv, thiab Kuv xav kom nws raug ua tau zoo yam tsis muaj kev txwv txiav dab tsi kom thoob plaws rau hauv lub teb chaws. Yuav tsum paub qhov no kom txhij txhua! Qhov no hais txog Kuv tej kev cai! Koj yog tus tsis ntshai tshaj plaws puas yog? Koj yog tus tsis muaj kev ntshai tshee na txog koj tej kev ua thiab kev coj tus cwj pwm ntawm koj tus kheej puas yog? Tag nrho ntawm cov neeg dawb huv, tsis muaj ib tug neeg twg uas muaj peev xwm paub Kuv tej kev xav. Koj tsis xav sawv ua ib tug neeg uas yog tus muaj kev kub siab tiag rau Kuv tej kev xav los? Koj puas paub txog? Kuv tej kev xav sai tam sim no yog yuav tsum nrhiav ib pawg neeg uas muaj peev xwm paub zoo txog Kuv tej kev xaiv. Puas yog koj tsis xav ua ib tug neeg ntawm lawv? Puas yog koj tsis xav muab koj tus kheej siv rau Kuv, thiab tsis xav muab koj tus kheej cob fim rau Kuv? Koj tsis txaus siab them tus nqi ib qho me me li los sis siv zog me me li los! Yog tias tseem zoo li no mus ntxiv, Kuv txoj kev mob siab yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau nej lawm. Tam sim no Kuv twb qhia qhov no rau koj lawm, puas yog koj tseem tsis to taub txog qhov teeb meem no hais tias loj npaum li cas thiab?

“Rau cov neeg uas txaus siab them nqi rau Kuv tiag, Kuv yuav muab koob hmoov zoo rau koj ntau heev.” Koj pom! Kuv twb qhia qhov no rau koj ntau zaus lawm, tab sis koj tseem muaj kev poob siab thiab kev ntshai heev txog kev ua rau hauv koj tsev neeg thiab rau ib ncig sab nraud. Koj yeej tsis paub tseeb yam uas zoo rau koj li! Kuv tsuas siv cov neeg ncaj ncees, cov neeg siv yooj yim, thiab cov neeg uas qhib siab lug xwb. Koj yeej muaj kev zoo siab thiab txaus siab cia Kuv siv koj lawm—tab sis yog vim li cas koj tseem txhawj xeeb heev? Puas yog Kuv cov lus yeej tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau koj hlo li? Kuv twb hais tias Kuv tab tom siv koj, tab sis koj tus kheej tsis muaj peev xwm ntseeg qhov ntawd. Koj ib txwm poob siab, ntshai tsam Kuv tso koj tseg. Koj cov kev xav phem raug teeb cia ruaj khov heev! Thaum Kuv hais tias Kuv tab tom siv koj, nws txhais tau tias Kuv tab tom siv koj. Vim li cas koj thiaj ib txwm poob siab tas li? Puas yog Kuv hais cov lus tsis meej txaus? Txhua lo lus Kuv tau hais yeej muaj tseeb; yeej tsis muaj cov lus hais cuav li. Kuv tus tub! Ntseeg Kuv. Mob siab tam rau Kuv, thiab Kuv yuav mob siab rau koj!

Qhov Dhau Los: Tshooj 54

Ntxiv Mus: Tshooj 56

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No