Tshooj 60

Nws tsis yog yam yooj yim rau txoj sia loj hlob li; nws yuav tsum muaj txheej txheem thiab, dhau ntawd lawm, nej muaj peev xwm them tus nqi, thiab nej koom ib lub siab nrog Kuv, thiab ua li ntawd nej thiaj li tau txais Kuv cov lus qhuas. Lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam raug teeb tsa thiab raug tsim txhij txhua raws li Kuv cov lus hais, thiab nrog Kuv, txhua yam yuav raug ua kom tau tiav hlo. Kuv tsuas xav kom nej loj hlob sai xwb, muab lub nra tshem tawm ntawm Kuv lub xwb pwg mus, tso nws rau ntawm nej tus kheej, thiab ua Kuv lub dag lub zog rau Kuv; tsuas yog ua li ntawd xwb ces Kuv thiaj li txaus siab. Tus tub twg uas tsis kam lees nws txiv lub nra? Leej txiv twg uas yuav tsis khwv hmo ntuj thiab nruab hnub rau nws tus tub? Txawm li ntawd los xij, nej yuav tsis muaj kev to taub txog Kuv lub siab nyiam li, thiab tsis xav txog Kuv lub nra li; Kuv cov lus hais tsis muaj kuab rau nej, thiab koj tsis tas ua li Kuv hais. Koj ib txwm yog koj tus kheej cov xib fwb; cas yuav qia dub ua luaj li! Koj tsuas xav txog koj tus kheej xwb!

Koj puas to taub Kuv lub siab nyiam tiag, los sis puas yog koj ua txuj tsis to taub xwb? Vim li cas koj thiaj li ib txwm coj tus cwj pwm tsis zoo li no? Koj lub siab puas xav hais tias koj tab tom ua yam yog tam rau Kuv? Kiag thaum nrhiav pom lub hauv paus ntawm kev muaj mob lawm, vim li cas koj ho tsis tham qhov kev kho mob nrog Kuv? Kuv yuav qhia koj: Txij hnub no mus rau yav tom ntej, nej yuav tsis muaj kab mob rau ntawm lub cev ntxiv lawm. Yog nej hnov muaj qee yam tsis xis nyob, tsis txhob ua ntau yam los nrhiav lub hauv paus sab nraud uas ua rau muaj mob; dua ntawd, kav tsij tuaj ntsib Kuv thiab nrhiav kom paub txog Kuv tej kev xav. Nej puas nco qab qhov no lawm? Qhov no yog Kuv txoj kev cog lus: Txij hnub no mus rau yav tom ntej, nej yuav taug kev nrug deb ntawm nej lub cev thiab nkag mus rau sab yeeb ceeb; qhov ntawd nej lub cev yuav tsis ris tus mob mus ntxiv lawm. Nej puas zoo siab nrog qhov ntawd? Nej puas kaj siab lug? Qhov no yog Kuv txoj kev cog lus. Tsis tas li ntawd, nws yog yam uas nej muaj kev cia siab los ntev lawm. Hnub no nws ua tau tiav hlo rau nej txoj koob hmoov lawm. Tsis txaus ntseeg thiab piav tsis tau li!

Kuv tes hauj lwm ua tau zoo rau yav nruab hnub thiab hmo ntuj; ib lub sij hawm rau ib lub sij hawm, nws yeej tsis nres li. Qhov no yog vim Kuv txoj kev xav los tsim kho koj kom sai kom ua tau raws li Kuv tus kheej lub siab, thiab qhov ntawd tsis ntev Kuv lub siab thiaj li yuav raug nplig los ntawm nej. Kuv cov tub! Lub sij hawm los txog rau nej lawm kom los koom Kuv cov koob hmoov ntawm txoj kev zoo! Nyob rau yav dhau los, nej twb ntsib kev puas tsuaj rau Kuv lub npe lawm, tab sis tam sim no nej tej sij hawm ntawm kev sim siab twb dua tag lawm. Yog leej twg siab tawv qhawv tseem ua phem rau ib txoj plaub hau saum Kuv cov tub lub taub hau thiab, ces Kuv yuav tsis zam lub txim rau lawv yooj yim kiag li, los sis lawv yeej tsis muaj peev xwm sawv tau rov los dua li lawm. Qhov no yog Kuv tej kev cai, thiab leej twg ua txhaum nws yuav ua rau muaj kev phom sij tsis zoo rau lawv. Kuv cov tub! Ua nej lub siab kaj lug! Hu nkauj thiab tawm lub suab kom zoo siab! Nej yuav tsis raug thab thiab raug quab yuam ntxiv lawm, thiab nej yuav tsis raug zes ntxiv lawm. Nej yuav tsum tsis txhob ntshai nej txoj kev ntseeg Kuv ntxiv lawm; nej yuav tsum qhib siab lug lees nej txoj kev ntseeg. Hu Kuv lub npe dawb huv kom nrov txaus kom ua rau lub qab ntuj khwb thiab qhov kawg ntawm lub ntiaj teb co ntseeg nkaws. Cia lawv pom cov neeg uas lawv tau thuam, cov neeg uas raug ua phem thiab raug tsim txom los ntawm lawv, niaj hnub no sawv siab tshaj lawv thiab kav lawv, tswj lawv, thiab qhov tseem ceeb tshaj ntawd, txiav txim rau lawv.

Tsuas txhawj nej tus kheej rau thaum nkag los xwb, thiab Kuv yuav muab koob hmoov zoo rau nej kiag uas tos rawv nej los ua kev zoo siab, thiab nej yuav muaj peev xwm saj yam uas qab zib tshaj plaws tsis muaj ib yam dab tsi piv tau, tsis muaj ib yam dab tsi piav tau, thiab tsis muaj peev xwm to taub tau li!

Qhov Dhau Los: Tshooj 59

Ntxiv Mus: Tshooj 61

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No