Tshooj 74

Tau koob hmoov yog cov uas tau nyeem Kuv cov lus thiab ntseeg hais tias lawv yuav muaj tiav. Kuv yuav tsis saib tsis taus koj kiag li; Kuv yuav ua kom qhov uas koj ntseeg muaj tiav rau koj. Nov yog Kuv txoj koob hmoov los rau koj. Kuv cov lus tawm tsam cov lus zais hauv txhua tus neeg; txhua tus neeg muaj qhov mob ua rau tuag taus, thiab Kuv yog tus kws kho mob zoo uas kho lawv zoo: Cia li tuaj rau ntawm Kuv xub ntiag. Vim li cas Kuv thiaj hais tias yav tom ntej yuav tsis muaj kev tu siab thiab tsis muaj kev quaj ntsuag ntxiv lawm? Nws yog vim li no. Nyob li ntawm Kuv, txhua yam ua tau tiav hlo, tab sis nyob li ntawm tib neeg, txhua yam muaj kev coj tsis ncaj, qhuav qhawv thiab dag ntxias rau tib neeg. Nyob ntawm Kuv xub ntiag, koj yuav tau txais txhua yam tiag, thiab koj muaj peev xwm pom thiab tau txais txhua txoj koob hmoov uas koj tsis tau xav txog dua li. Cov uas tsis los rau ntawm Kuv xub ntiag yeej yog cov uas ntxeev siab, thiab yog cov uas yeej tawm tsam Kuv. Kuv yeej yuav tsis cia lawv tawm yooj yim li; Kuv yuav rau txim cov neeg zoo li no kom hnyav. Nco ntsoov qhov no! Cov neeg yim los nyob ntawm Kuv xub ntiag coob, lawv yim yuav tau txais ntau dua—txawm hais tias nws tsuas yog txoj hmoov hlub xwb los xij. Tom qab ntawd, lawv yuav tau txais koob hmoov ntau dua qub tuaj.

Txij li thaum kev tsim lub ntiaj teb, Kuv tau pib xav ua ntej thiab xaiv pab pawg ntawm cov neeg no—hais npe, nej ntawm niaj hnub no. Nej tus yeeb yam, peev xwm, kev tshwm sim, thiab lub siab, koj tsev neeg uas koj yug los rau, koj txoj hauj lwm, thiab koj kev sib yuav—koj nyob rau hauv koj qhov tag nrho, suav nrog cov xim ntawm koj cov plaub hau thiab koj cov tawv nqaij, thiab lub sij hawm thaum koj yug los—txhua yam raug npaj los ntawm Kuv ob txhais tes lawm. Kuv tau npaj los ntawm tes txawm tias tej hauj lwm uas koj ua thiab cov neeg uas koj ntsib txhua hnub, tsis txhob hais txog qhov tseeb ntawm kev coj koj mus rau hauv Kuv qhov kev tshwm sim hnub no tau ua tiav los ntawm Kuv txoj kev npaj. Tsis txhob cuam koj tus kheej mus rau hauv kev kub ntxhov; koj yuav tsum ua mus yam siab txias. Qhov Kuv cia koj txaus siab hnub no yog qhov kev faib tawm uas koj tsim nyog tau txais, thiab nws tau raug npaj tseg ua ntej los ntawm Kuv txij thaum lub ntiaj teb raug tsim lawm. Tib neeg txhua tus mas txawv heev: Lawv yuav lawv siab ntau dhau los yog tsis paub txaj muag li. Lawv tsis muaj peev xwm mus ua txhua yam raws li Kuv qhov phiaj xm thiab cov kev npaj. Tsis txhob ua qhov no ntxiv lawm. Nyob li ntawm Kuv, txhua tus raug daws tso; tsis txhob khi koj tus kheej, vim yuav muaj kev plam ntsig txog koj lub neej. Nco ntsoov qhov no!

Ntseeg tias txhua yam nyob hauv Kuv ob txhais tes. Txhua yam uas raug suav hais tias kev tsis meej pem rau nej yav dhau los yog tau raug qhia tawm qhib lug nyob rau hnub no lawm; lawv tsis raug zais ntxiv lawm (rau qhov uas Kuv tau hais tias yav tom ntej, tsis muaj ib yam dab tsi yuav raug zais li lawm). Tib neeg feem coob siab luv; lawv nyuaj siab heev los ua kom txhua yam tiav hlo, thiab tsis xav txog yam uas nyob hauv Kuv lub siab li. Kuv tab tom cob qhia nej kom nej muaj peev xwm faib Kuv lub nra thiab cawm Kuv tsev neeg. Kuv xav kom nej loj hlob sai, kom nej yuav tau los coj nej cov kwv uas yau dua nej, thiab kom peb cov Txiv tub tau rov los ua ke sai, tsis txhob sib ncaim dua ntxiv lawm. Qhov no yuav ua rau Kuv cov kev xav muaj tiav. Cov tsis pom meej twb raug qhia tawm rau txhua tus neeg, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas tseem raug zais ntxiv lawm: Kuv—Vajtswv Tus Kheej uas muaj txhua yam, tus uas muaj kev ua neej thiab lub hwj huaj uas tiav log—tau raug nthuav tawm lawm, nyob rau hnub no, kiag rau ntawm nej ob lub qhov muag. Tag nrho Kuv txoj kev ua neej nyob (kev hnav tsoos, tus duab sab nraud thiab sab cev nqaij daim tawv) yog Vajtswv Tus Kheej tus yam ntxwv zoo tag nrho; nws yog lub cim ntawm tus neeg ntawm Vajtswv uas tib neeg tau xav txog txij li thaum tsim lub ntiaj teb los, tab sis tsis tau muaj neeg pom li. Qhov laj thawj tias Kuv kev coj ua zoo ib yam li Kuv cov lus yog qhov tias Kuv kev ua neej thiab lub hwj huaj uas tiav log tau sib txhawb; ntxiv mus, qhov no tso cai rau txhua tus neeg kom pom tus neeg dog dig tau tuav lub hwj chim uas loj heev li no. Nej cov uas ntseeg Kuv ua li ntawd vim Kuv tau muab lub siab tiag tiag rau koj kom koj hlub Kuv. Thaum Kuv kov nrog koj, Kuv muab qhov kaj rau saum koj thiab qhia koj, thiab nws yog los ntawm qhov no uas Kuv pub koj paub Kuv. Raws li qhov tshwm sim, tsis hais Kuv yuav kov li cas nrog koj li, koj yuav tsis khiav tawm mus; tab sis, koj yuav dhau los ua neeg paub tseeb txog Kuv ntau zuj zus tuaj. Thaum koj qaug zog, qhov no kuj yog los ntawm Kuv txoj kev npaj thiab, thiab nws tso cai rau koj pom tias yog koj ncaim ntawm Kuv mus, koj yuav tuag thiab lub cev qhuav mus. Los ntawm qhov ntawd los koj yuav kawm paub tias Kuv yog koj txoj sia. Thaum koj muaj zog tom qab tau qaug zog lawm, koj yuav raug tso cai pom tias qhov qaug zog los sis muaj zog ntawd tsis yog nyob ntawm koj; nws yog nyob ntawm Kuv tag nrho.

Txhua yam kev tsis paub meej tau raug nthuav tawm tag nrho. Nyob rau hauv nej cov hauj lwm yav tom ntej, Kuv yuav muab Kuv cov lus qhia rau nej, ib txoj hauj lwm zuj zus. Kuv yuav tsis ua rau pom tsis meej; Kuv yuav hais tawm kom meej meej, thiab yuav hais ncaj qha rau nej; qhov no yog kom nej tsis tas tau rov xav txog tej yam los ntawm nej tus kheej, tsam nej ho cuam tshuam Kuv kev cawm tib neeg. Nws yog vim qhov laj thawj no uas Kuv thiaj ntxhov siab tsis txawj tag, tias tsis muaj ib yam twg yuav raug zais, txij no mus.

Qhov Dhau Los: Tshooj 73

Ntxiv Mus: Tshooj 75

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No