Tshooj 75

Txhua tus yuav zoo siab puv npo thaum Kuv cov lus raug hais tawm mus, yam tsis muaj qhov hloov txav me ntsis hlo li. Txij no mus, txhua qhov zais tsis pub lwm tus paub yuav tsis muab zais los sis zais ib qho hlo li lawm, thiab yuav muab nthuav tawm rau nej—Kuv cov tub uas Kuv hlub. Kuv yuav ua kom koj pom cov cim thiab tej txuj ci phim hwj loj hauv Kuv, thiab kom muaj qhov zais loj tshaj qub. Tej yam no yuav ua rau nej ceeb thiab ua rau nej nkag siab zoo dua txog Kuv, tus Vajtswv uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab tso cai rau nej kom paub txog Kuv lub tswv yim nyob rau ntawd. Niaj hnub no nej raug coj tuaj ntsib tim ntsej tim muag nrog tus tseem Vajtswv uas tib neeg tsis tau pom dua txij li thaum tsim txhua yam los, thiab tsis muaj dab tsi tshwj xeeb txog Kuv. Kuv noj, nyob, hais lus, thiab luag nrog nej, thiab Kuv ib txwm nyob hauv nej, thaum tib lub sij hawm tseem txav nrog nej. Rau cov neeg uas tsis ntseeg los sis cov uas muaj tej kev xav uas tsis txaus ntseeg ntawm lawv tus kheej, qhov no yog ib qho chaw dawm. Nov yog Kuv lub tswv yim. Kuv tseem yuav nthuav tawm qee tus neeg ntawm qee yam uas Kuv txoj kev ua neej tsis paub, tab sis qhov no tsis txhais tau tias Kuv tsis yog Vajtswv Tus Kheej. Qhov fab ntxeev, cov ntsiab lus no tau txaus los ua pov thawj tias Kuv yog Vajtswv tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus. Rau cov tib neeg uas ntseeg, kis no muaj kev txiav txim siab zoo, thiab tsuas yog vim lub ntsiab lus no lawv muaj ib puas feem pua tseeb hauv Kuv. Tsis txhob txhawj dhau; Kuv yuav qhia qee yam rau koj ib yam zuj zus.

Rau nej, Kuv yeej qhib siab lug thiab tsis tau zais lawm. Txawm li cas los xij, rau cov tsis ntseeg—cov neeg uas yog tus neeg ntxeev siab, uas tau raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog txog ntau yam—Kuv yuav zais mus. Txawm li cas los xij, thaum Kuv tau hais ua ntej ntawm qhov nthuav tawm txog Kuv Tus Kheej rau txhua haiv neeg, Kuv tau hais txog Kuv txoj kev ncaj ncees, kev txiav txim, thiab kev muaj hwj chim, kom lawv paub los ntawm qhov tshwm sim lawv tau txais tias Kuv yog tus coj lub qab ntuj khwb thiab txhua yam. Ua siab loj! Cia li tsa koj lub taub hau! Tsis txhob ntshai: Kuv—yog nej Leej Txiv—nyob ntawm no pab txhawb nej, thiab nej yuav tsis txom nyem. Tsuav koj thov thiab taij ua ntej ntawm Kuv tas li, Kuv yuav muab txhua txoj kev ntseeg rau nej. Cov uas muaj hwj chim zoo li tuaj sab nraud, tab sis tsis txhob ntshai, vim qhov no yog vim nej muaj kev ntseeg tsawg. Tsuav nej txoj kev ntseeg loj hlob, tsis muaj ib yam dab tsi yuav nyuaj dhau. Zoo siab thiab dhia mus rau nej lub siab lub ntsiab lus! Txhua yam nyob hauv nej qab xib taw thiab hauv qhov Kuv xib teg. Puas yog kev ua tiav los sis kev puas tsuaj tsis txiav txim siab los ntawm ib lo lus ntawm Kuv mas?

Cov uas Kuv tab tom siv tam sim no tau tag nrho cov kev pom zoo los ntawm Kuv ntev dhau los, ib tug dhau ib tug. Ntawd yog, cov neeg nyob hauv pab pawg ntawm thawj tus tub tau raug txiav txim siab, thiab tau txiav txim siab txij li thaum Kuv tsim lub ntiaj teb. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov qhov no, thiab txhua yam yuav tsum nyob ntawm Kuv lus txib. Tsis muaj ib tug tib neeg twg tuaj yeem ua tau nws; cov no yog txhua yam Kuv npaj rau. Nrog Kuv, txhua yam yuav tsum ruaj khov thiab ruaj ntseg; nrog Kuv, txhua yam yuav tsum ua kom zoo thiab tsim nyog, tsis tas yuav siv zog me ntsis. Kuv hais thiab nws tau tsim; Kuv hais lus thiab nws muaj tiav. Nrog rau qhov xwm txheej thoob ntiaj teb hauv kev kub ntxhov, vim li cas nej tsis maj nroos pib nej txoj kev kawm? Nej yuav tos kom mus txog thaum twg? Nej puas tuaj yeem tos kom txog hnub uas cov neeg txawv teb chaws mus nyob puv hauv Suav Teb los ntsib nej? Tej zaum nej tau ua qeeb me ntsis ua ntej, tab sis nej tsis tuaj yeem txuas ntxiv mus rau nej tus kheej! Kuv cov tub! Nco ntsoov qhov Kuv mob siab rau! Cov uas tau nyob ze Kuv ntau dua yuav tau txhua yam. Nej tsis ntseeg Kuv los?

Txoj kev ntsuas ntawm Kuv tes hauj lwm yog tus duab xob laim, tab sis tiag tiag tsis yog suab nthe ntawm xob quaj. Koj puas nkag siab lub ntsiab tseeb ntawm cov lus no? Nej yuav tsum tuaj yeem muaj peev xwm sib koom tes nrog Kuv tau zoo thiab yuav paub qhov Kuv xav tau. Nej xav tau txais cov koob hmoov, tab sis kuj ntshai ntawm kev txom nyem; qhov no tsis yog nej muaj kev xav ntau yam los? Cia Kuv qhia rau koj! Yog tias ib tug xav tau txais cov koob hmoov hnub no tab sis tsis tso tag nrho cov khoom txi rau qhov ntawd, ces txhua yam lawv yuav tau txais yog kev rau txim thiab Kuv qhov kev txiav txim. Txawm li cas los xij, cov uas txi txhua yam yuav muaj kev thaj yeeb nyab xeeb rau txhua yam thiab muaj txhua yam muaj nplua mias, thiab txhua yam uas lawv tau txais yuav yog Kuv cov koob hmoov. Qhov uas xav tau ceev hnub no yog nej txoj kev ntseeg, thiab rau nej them ib tug nqi. Tsis txhob txhais yuam kev Kuv lub hom phiaj. Txhua yam yuav tsum los dhau mus, thiab nej yuav pom nws nrog nej ob lub qhov muag kiag thiab paub nws kiag. Nrog Kuv, tsis muaj ib lo lus cua los sis dag li; txhua yam Kuv hais yeej muaj tseeb, thiab tsis muaj kev thoob tsib. Tsis yog ib nrab tsis ntseeg thiab ib nrab ua xyem xyav. Nws yog Kuv yog tus uas ua tiav txhua yam nyob hauv nej, thiab nws yog Kuv uas txiav txim thiab xaiv cov uas ua kev phem. Kuv hlub nej, thiab Kuv ua kom koj zoo tiav log. Rau lawv, txawm li cas los xij, Kuv yog tus sib tw ua tiav: kev ntxub thiab kev puas ntsoog, yam tsis muaj kev ywj pheej thiab tsis tso ib txoj lw tseg. Kuv kev nplua nuj ntau yog xam nrog rau txhua yam uas Kuv hais thiab ua. Nej puas tau tshuaj xyuas lawv ib qho me ntsis li? Qee cov lus Kuv tau hais ntau zaus, yog li vim li cas nej tsis nkag siab Kuv txhais li cas? Tom qab koj nyeem Kuv cov lus, puas yog txhua yam raws li qhov nws yuav tsum tau ua? Yog li txhua yam puas tau ua tiav? Koj tsis muaj ib lub hom phiaj ntawm qhov tau saib ntsoov Kuv lub siab. Vim li cas Kuv thiaj hais tias Kuv yog tus muaj cai paub, muaj tswv yim zoo txhua fab, ib tug tseem Vajtswv uas saib tob rau hauv neeg lub siab? Puas yog koj tseem tsis to taub lub ntsiab ntawm cov lus no? Puas yog koj cim tau tag nrho cov lus Kuv tau hais txog? Puas yog lawv tau dhau los ua cov qauv rau koj coj li cas?

Kuv sawv saum toj no txhua yam, tsom kwm lub qab ntuj khwb tag nrho. Kuv yuav qhia Kuv lub hwj chim thiab tag nrho Kuv txoj kev txawj ntse rau txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg. Tsis txhob tsuas yog ua txhua yam nej tuaj yeem ua kom txaus siab tam sim no xwb. Thaum txhua haiv neeg hauv qab ntuj los sib sau ua ke, dab tsis yuav tsis yog nej li? Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsis cia nej tu ncua tam sim no, thiab Kuv yuav tsis cia nej raug kev txom nyem li. Ntseeg tias Kuv yog tus Vajtswv uas muaj hwj chim loj kawg nkaus! Txhua yam yuav tsum ua tiav thiab ua zoo dua thiab zoo dua! Kuv cov tub hlob! Txhua qhov koob hmoov yuav los rau nej! Lawv yuav zoo siab rau nej tsis kawg li, tsis muaj peev xwm xav tau, nplua nuj thiab nplua mias, thiab muaj puv npo!

Qhov Dhau Los: Tshooj 74

Ntxiv Mus: Tshooj 76

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No