Tshooj 83

Koj tsis paub lod tias Kuv yog Vajtswv tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab koj tsis paub tias txhua qhov xwm txheej thiab txhua yam yog nyob hauv Kuv txoj kev tswj hwm! Txhua yam raug tsim thiab ua tiav log los ntawm Kuv yog txhais li cas? Tej koob hmoov los sis tej hmoov phem ntawm txhua tus neeg yog nyob ntawm Kuv kev ua muaj tiav thiab Kuv tej kev nqis tes ua. Tib neeg muaj peev xwm ua tau dab tsi ma? Tib neeg txoj kev xav muaj peev xwm ua tiav dab tsi ma? Nyob rau hauv tiam kawg no, nyob rau tiam tsis zoo, nyob hauv lub ntiaj teb tsaus ntuj nti uas Ntxwgnyoog tau ua qias vuab tsuab txog ib theem lawm, yuav muaj pes tsawg leej thiaj li yuav haum raws li Kuv txoj kev xav ma? Txawm hais tias nws yog hnub no, nag hmo, los sis yav tom ntej los xij, txhua tus lub neej puav leej yog Kuv tau npaj tseg lawm. Txawm hais tias lawv yuav tau txais tej koob hmoov los sis ntsib tej hmoov phem los xij, thiab txawm tias Kuv yuav hlub los sis ntxub lawv los xij, txhua yam raws nraim li qhov Kuv tau npaj tseg ua ntej tooj txhij tib npaj xwb. Nej leej twg muaj cuab kav lav tias koj cov kauj ruam yog yus tus kheej-npaj tseg ua ntej rau yus xwb thiab tias koj txoj hmoov puas nyob hauv koj txoj kev tswj ma? Leej twg thiaj li muaj cuab kav hais tau li ntawd? Leej twg muaj cuab kav tawv ncauj npaum li no ma? Leej twg tsis ntshai Kuv? Leej twg muaj lub siab uas tsis mloog Kuv lus? Leej twg muaj cuab kav ua raws li lawv lub siab xav tau? Kuv yuav muab lawv rau txim tam sim ntawd, thiab yuav tsis muaj kev hlub tshua ntxiv rau tib neeg los sis tsis muab kev cawm dim ntxiv kiag li lawm. Lub sij hawm no—uas yog, lub sij hawm nej tau lees paub Kuv lub npe—yog zaum kawg Kuv yuav qhia kev khuv leej rau tib neeg. Hais tau tias, Kuv tau xaiv ib feem ntawm cov tib neeg uas, txawm hais tias lawv cov koob hmoov yuav tsis nyob mus ib txhis, los yeej xyiv fab hlo rau Kuv txoj hmoov hlub lawm; yog li ntawd, txawm hais tias nws tsis raug npaj tseg ua ntej tias koj yuav tau txais koob hmoov mus ib txhis los xij, koj yuav tsis raug ua phem, thiab koj yuav zoo dua cov uas yuav ntsib hmoov phem ncaj qha.

Muaj tseeb tiag, Kuv qhov kev txiav txim twb txog theem siab kawg nkaus lawm, thiab tab tom nkag mus rau ib theem uas tsis tau muaj dua los. Kuv qhov kev txiav txim yog nyob rau ntawm txhua tus neeg, thiab tam sim no nws yog ib qho kev txiav txim npau taws. Yav dhau los nws yog ib qho kev txiav txim muaj hwj chim tshaj, tab sis tam sim no nws txawv heev lawm. Yav dhau los, tib neeg tsis ntshai ib qho me me kiag li kom mus txog thaum lawv tau ntsib kiag Kuv qhov kev txiav txim uas tab tom npaj; tam sim no, txawm lawv hnov tib lo lus nkaus xwb los xij, lawv ntshai lawv tej teeb meem. Qee tus haj tseem ntshai kawg thaum Kuv tsa ncauj hais. Yog hais tias Kuv lub suab hais tawm, thaum Kuv pib hais lus, lawv ntshai tshaj uas ua rau lawv tsis paub yuav ua dab tsi, xav kom lawv tus kheej lij kiag mus nkaum rau hauv qhov av tam sim ntawd los sis nkaum twj ywm rau tej ces kaum tsaus ntuj nti lawm xwb. Tsis tuaj yeem cawm tau cov neeg zoo li no vim lawv muaj tej ntsujplig phem. Thaum Kuv txiav txim rau tus zaj loj liab ploog thiab tus nab txheej thaum ub, lawv pib txaj muag zuj zus thiab haj tseem ntshai tsam lwm tus neeg pom; qhov tseeb, lawv yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Ntxwgnyoog, yug nyob hauv qhov tsaus ntuj.

Kuv nquag siv cov lus hais tias, “kev npaj tseg ua ntej thiab kev xaiv.” Tej lus no txhais tau li cas tiag? Kuv yuav npaj tseg ua ntej thiab xaiv tau li cas? Vim li cas ib txhia tib neeg thiaj li tsis nyob rau hauv cov raug npaj tseg ua ntej thiab raug xaiv? Nej tuaj yeem to taub qhov no li cas? Kuv yuav tsum tau piav qhia kom meej tseeb ntxiv txog tej no, thiab tej ntawd tseem ceeb rau Kuv qhov kev tham ncaj qha rau nej. Yog hais tias Kuv nthuav tawm tej no rau hauv nej lawm, ces tus ruam yuav ntseeg yuam kev tias nws yog ib qho kev xav hais los ntawm Ntxwgnyoog! Kuv yuav raug hais phem yam tsis ncaj ncees! Tam sim no Kuv yuav hais ncaj qha, thiab tsis zais dab tsi li lawm: Thaum Kuv tsim tag nrho txhua yam lawm, Kuv xub tsim cov khoom uas pab cuam rau tib neeg (tej paj ntoo, nyom, tej xob ntoo, thooj ntoo, tej roob, tej dej, tej pas dej, tej av thiab tej dej hiav txwv, txhua yam kab, tej noog, thiab tej tsiaj; qee yam yog rau tib neeg noj, thiab qee yam yog cia rau tib neeg los saib). Ntau hom nplej raug tsim los rau tib neeg raws li qhov sib txawv ntawm txhua cheeb tsam; tom qab tsim tau txhua yam no lawm ces Kuv mam pib tsim tib neeg. Muaj ob hom tib neeg: Hom xub thawj yog cov uas Kuv tau xaiv thiab npaj tseg ua ntej lawm; hom ob muaj qhov zoo li Ntxwgnyoog, thiab hom no tau raug tsim ua ntej Kuv tsim lub ntiaj teb, tab sis vim lawv raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm, Kuv thiaj li tso lawv tseg lawm. Tom qab ntawd Kuv mam tsim hom uas Kuv tau xaiv thiab npaj tseg ua ntej lawm, txhua tus neeg muaj qhov zoo li Kuv zoo raws txhua theem sib txawv; yog li ntawd, niaj hnub niam no cov neeg Kuv xaiv txhua tus muaj Kuv tej kev zoo raws txhua theem sib txawv. Txawm hais tias lawv raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm los xij, lawv tseem yog Kuv li; txhua kauj ruam yog ib feem ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Txoj kev cai ncaj ncees hauv lub teb chaws vim Kuv tau npaj qhov no ua ntej lawm. Cov neeg nkhaus thiab dag ntxias yeej tsis tuaj yeem ua neeg ncaj ncees tau, vim lawv yog Ntxwgnyoog cov qe thiab raug Ntxwgnyoog looj koov lawm; lawv yog nws cov tub qhe thiab nyob qab tswj hauv nws cov lus txib txij thaum pib mus txog thaum xaus. Txawm li cas los xij, lub hom phiaj ntawm txhua yam no yog ua kom muaj tiav Kuv txoj kev xav. Kuv tau hais meej tseeb los daws qhov nej tab tom twv. Cov neeg uas Kuv ua kom zoo tiav log, Kuv yuav saib xyuas thiab tiv thaiv; hos cov neeg uas Kuv ntxub, thaum twg lawv tej dej num los xaus lawm, lawv yuav tsum tawm ntawm Kuv qhov chaw mus. Thaum hais txog cov tib neeg no, Kuv npau taws heev; thaum hais txog lawv txhua zaus, Kuv xav rhuav tshem lawv kiag tam sim ntawd tshaj plaws. Txawm li cas los xij, Kuv tau cheem hauv Kuv tej kev nqis tes ua; Kuv raug ntsuas los ntawm Kuv tej kev nqis tes ua thiab kev hais lus. Kuv tuaj yeem caij tsuj lub ntiaj teb raws li kev npau taws, tab sis cov uas Kuv tau npaj tseg ua ntej yog cov raug zam; tom qab lub siab txias lawm, Kuv tuaj yeem tuav lub ntiaj teb nyob rau hauv Kuv txhais tes. Muab hais ua lwm lo lus, Kuv tswj txhua yam. Thaum twg Kuv pom tias lub ntiaj teb raug ua qias vuab tsuab txog ntuas qib uas tib neeg tsis tuaj yeem tiv taus lawm, Kuv yuav rhuav tej ntawd pov tseg kiag tam siv. Tsis yog Kuv tsis tuaj yeem ua tej ntawd tau los ntawm kev hais tib lo lus xwb lod?

Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej tiag; Kuv tsis ua cov cim tshaj ntuj tsim teb raug los sis tej txuj ci phim hwj—tab sis Kuv tej hauj lwm phim hwj mas muaj nyob txhua qhov chaw. Txoj kev tom ntej yuav ci ntsa iab dua qub yam tsis muaj dab tsi piv tau. Kuv txoj kev nthuav tawn ntawm txhua kauj ruam yog txoj hau kev uas Kuv taw qhia rau nej thiab nws yog Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Ntawd yog hais tias, yav tom ntej, haj tseem yuav muaj tej kev nthuav tawm no ntau ntxiv thiab pom meej tseeb zuj zus. Txawm hais tias nyob hauv Tiam Yexus Los Kav Ib Txhiab Xyoo—nyob rau yav tom ntej ze ze no—los nej yuav tsum mag txhim kho raws li Kuv tej kev nthuav tawm thiab ua raws li Kuv cov kauj ruam. Txhua yam tau muaj daim duab thiab tau npaj tseg tag nrho lawm; tej koob hmoov nyob mus ib txhis tseem nyob tos nej cov uas tau txais koob hmoov, hos cov uas raug nplawm ces yuav raug npaj tos kev rau txim mus ib txhis. Kuv tej kev zais tob mas tshaj qhov nej twv tau lawm; ntawm Kuv ces yog cov lus yooj yim tshaj plaws hos rau nej mas yog qhov nyuaj tshaj plaws. Yog li ntawd, Kuv yuav hais lus ntau zuj zus ntxiv, vim nej to taub tsawg heev thiab Kuv yuav tsum tau piav qhia txhua lo lus. Txhob txhawj heev, txawm li cas los xij; Kuv yuav hais lus rau nej raws nraim li Kuv tes hauj lwm.

Qhov Dhau Los: Tshooj 82

Ntxiv Mus: Tshooj 84

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No