Tshooj 86

Tib neeg hais tias Kuv yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua; lawv hais tias Kuv yuav coj txoj kev cawm dim los rau txhua yam uas Kuv tau tsim los lawm. Tej no puav leej hais raws li tib neeg tej kev xav phem xwb. Hais tias Kuv yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua ntawd yog hais rau Kuv cov tub hlob xwb, thiab tias Kuv yuav coj txoj kev cawm dim los rau txhua tus uas tau hais rau Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg lawm. Vim hais tias Kuv yog ib tug Vajtswv ntse, nws pom meej tias, hauv Kuv txoj kev xav, cov tib neeg twg uas Kuv hlub thiab cov tib neeg twg uas Kuv ntxub. Rau cov neeg uas Kuv hlub, Kuv yeej yuav hlub lawv mus kom txog thaum kawg kiag, thiab txoj kev hlub ntawd yuav tsis muaj hnub hloov li. Hais txog cov neeg uas Kuv ntxub, Kuv tsis txhawb ib qho me me li, txawm lawv yuav coj zoo npaum li cas los xij. Qhov no vim hais tias lawv tsis yog yug ntawm Kuv los thiab tsis muaj Kuv tej peev xwm los sis Kuv txoj sia. Muab ua lwm lo lus hais ces, lawv tsis tau raug npaj tseg thiab xaiv tseg los ntawm Kuv—rau qhov Kuv tsis yuam kev li. Qhov ntawd yog, Kuv tej kev ua yog hu ua dawb huv thiab ntxim hwm, thiab Kuv yeej tsis muaj hnub yuav khuv xim dab tsi li. Raws li tib neeg pom mas, Kuv yeej tsis muaj siab ntsws li—tab sis koj tsis paub hais tias Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej uas ncaj ncees thiab muaj hwj chim tshaj los? Txhua yam ntawm Kuv mas yeej yog; cov uas Kuv ntxub yuav tsum tau txais Kuv tej lus foom phem xwb xwb li, thiab cov uas Kuv hlub yuav tsum tau txais Kuv cov koob hmoov xwb xwb li. Nov yog Kuv tus moj yam uas dawb huv thiab tsis ua phem, thiab tsis muaj ib tug neeg twg yuav hloov tau. Qhov no yog qhov tseeb!

Hnub no, cov neeg uas tau ua tiag tiag raws nraim li Kuv tej kev xav yeej yuav raug ua kom muaj txhua yam los ntawm Kuv, vim rau qhov Kuv tes hauj lwm yog qhov uas tseeb thiab muaj txhij txhua, thiab Kuv yuav tsis tseg ib qho seem hlo li. Cov neeg uas Kuv foom phem rau yuav raug muab hlawv. Vim li cas, yog li ntawd, feem coob ntawm cov tib neeg tau raug foom phem los ntawm Kuv tab sis tus Vajntsujplig tseem ua Nws tes hauj lwm rau lawv thiab (qhov no yog hais txog qhov uas Kuv tsis nyob hauv lub tuam tsev qias neeg)? Nej puas to taub lub ntsiab lus tseeb uas hais txog txhua tsav thiab txhua yam uas ua dej num rau Khetos? Tus Vajntsujplig ua Nws tes hauj lwm los ntawm lawv thaum Kuv siv lawv txoj kev ua dej num, tab sis raws li ib txwm mas, thaum lawv tsis ua Kuv tes dej num, ces lawv yeej tsis raug qhia kom paub ntawm sab ntsujplig li. Txawm yog hais tias lawv nrhiav, lawv ua yam kub siab lug los xij, qhov no yog Ntxwgnyoog ib txoj kev ntxias xwb—vim rau qhov lub sij hawm uas yeej zoo li ib txwm mas, lawv yeej tsis cuab pob ntseeg mloog rau Kuv tes hauj lwm kiag li thiab yeej tsis ua twb zoo xav txog Kuv lub nra li. Zaum no Kuv tus tub hlob tau loj hlob tuaj lawm, Kuv muab lawv ncaws tawm lawm; vim li no, Kuv tus Ntsujplig tau tawm ntawm txhua qhov chaw lawm, thiab tau muab qhov tseem ceeb tshwj xeeb tso rau Kuv cov tub hlob lawm. Koj puas to taub? Txhua yam nyob rau ntawm Kuv tej kev ua, Kuv txoj kev npaj ua ntej, thiab txhua lo lus uas tawm hauv Kuv lub qhov ncauj tuaj. Txhua qhov chaw uas tau txais Kuv cov koob hmoov tsim nyog yog qhov chaw uas Kuv ua hauj lwm thiab ntawm tes hauj lwm uas Kuv ua tiav. Suav Teb yog lub teb chaws uas Ntxwgnyoog raug pe hawm tshaj, yog li nws thiaj li raug foom phem los ntawm Kuv. Ntxiv mus, nws yog lub teb chaws uas tau ua ntau tshaj los tsim txom Kuv. Kuv yeej yuav tsis ua Kuv tes hauj lwm rau cov tib neeg uas nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm tus zaj loj liab ploog li. Koj puas to taub lub ntsiab tseeb ntawm Kuv cov lus? Yog li ntawd, Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg mas muaj tsawg leej. Txhua yam yeej nyob rau hauv Kuv txhais tes; lub zog yuav tsum tsom ntsoov rau thiab siv zog ntau ntxiv rau cov uas Kuv tau xaiv tseg thiab npaj tseg lawm. Muab ua lwm lo lus hais ces, cov uas yog Kuv cov tub hlob yuav tsum maj nroos thiab xyaum ua kom lawv thiaj li koom tau nrog Kuv nqa Kuv lub nra sai li sai tau thiab muab tag nrho lawv txoj kev rau siab fij rau Kuv tes hauj lwm.

Nej cov uas ua dej num rau Kuv, cia li mloog nawb! Koj txais tau qee yam ntawm Kuv txoj hmoov hlub thaum tseem ua dej num rau Kuv. Ntawd yog, nej yuav paub, ib ntus, txog Kuv tes hauj lwm tom qab thiab tej yam uas yuav tshwm sim rau yav tom ntej—tab sis nej yuav tsis xyiv fab rau tej ntawd kiag li. Nov yog Kuv txoj hmoov hlub. Thaum koj tes dej num raug ua tiav lawm, ces cia li tawm mus tam sim ntawd, thiab tsis txhob nyob tos. Nej cov uas yog Kuv cov tub hlob yuav tsum tsis txhob khav theeb, tab sis nej muaj cai ua neeg muab hlob, vim Kuv tau muab tej koob hmoov tsis kawg rau nej lawm. Nej cov uas yog lub hom phiaj rau kev puas tsuaj lawm yuav tsum tsis txhob coj teeb meem los rau nej tus kheej los sis tu siab txog nej txoj hmoo. Koj tsis yog Ntxwgnyoog ib tug xeeb ntxwv lod? Tom qab koj tau ua koj tes dej num rau Kuv lawm, koj yuav rov qab mus rau lub qhov tob tob, vim hais tias koj siv tsis tau rau Kuv lawm. Kuv yuav tsum tau pib saib xyuas nej nrog Kuv txoj kev qhuab ntuas. Thaum Kuv pib ua hauj lwm kiag, Kuv yuav raws mus kom txog thaum kawg; Kuv tej kev ua yuav ua tau tiav hlo, thiab Kuv tej kev ua tiav hlo yuav nyob mus ib txhis. Qhov no yog raug rau Kuv cov tub hlob, Kuv cov tub, thiab Kuv cov neeg tag nrho, thiab nws yog rau nej ib yam nkaus: Kuv txoj kev qhuab ntuas nej yuav nyob mus ib txhis. Kuv tau qhia nej ntau zaus ua ntej lawm hais tias cov ua phem uas tawm tsam Kuv yuav tsum raug qhuab ntuas los ntawm Kuv xwb xwb li. Yog koj tsis tau raug cem los ntawm tus Vajntsujplig tom qab koj tawm tsam Kuv lawm, ces thaum ntawd koj twb raug foom phem lawm, thiab tom qab ntawd koj yuav raug ntaus los ntawm Kuv txhais tes. Yog tias koj raug qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig thaum tab tom muaj kev xav tsis zoo txog Kuv, ces koj tau txais Kuv cov koob hmoov lawm; txawm li cas los xij, koj yuav tsum ceev faj, tsis txhob tsis cuab pob ntseg mloog, thiab tsis txhob tsis quav ntsej li.

Qhov Dhau Los: Tshooj 85

Ntxiv Mus: Tshooj 87

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No